Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek

Met collectief onderzoek voor waterbedrijven wil KWR op een doelmatige manier een duurzame kennisbasis bieden. Dankzij deze kennisbasis kunnen kennis en technologie ook in de toekomst bijdragen aan een hoogwaardige drinkwatervoorziening. Als hoofduitvoerder en coördinator van collectief meerjarig onderzoek voor de waterbedrijven biedt KWR een platform voor gemeenschappelijk onderzoek en samenwerking. Vertaling van nieuwe inzichten naar de eigen (drink)waterpraktijk stelt waterbedrijven in staat om betere en scherpere keuzes maken voor hun bedrijfsvoering. Lees meer over het bedrijfstakonderzoek.