Nieuws

Chemische waterkwaliteit bepalen met identificatie en monitoring van transformatieproducten (TP’s)

Recent is een onderzoeksartikel geplaatst in Chemosphere over het opsporen van transformatieproducten in drinkwater en bronnen met behulp van snelle zandfilters.

Het artikel Organic micropollutant removal in full-scale rapid sand filters used for drinking water treatment in The Netherlands and Belgium gaat in op de identificatie van gevormde transformatieproducten in snelle zandfilters. De auteurs beschrijven een onderzoek naar microbiële populaties, OMV-verwijdering en vorming van transformatieproducten met behulp van non-target screening. Deze non-target screening werd uitgevoerd in zeven full-scale snelfilters, gevoed met oppervlaktewater in Nederland en België.

Snelfiltratie

Micro-organismen actief in diverse drinwaterzuiveringsprocessen kunnen OMVs uit het water verwijderen. De (biologische) verwijderingscapaciteit in processen als snelfiltratie is echter tot op heden niet uitgebreid onderzocht. Transformatieproducten (TP) kunnen worden gevormd uit organische microverontreinigingen (OMV) via biotische en abiotische processen tijdens de drinkwaterzuivering. Het gedrag in de waterbehandeling en de toxiciteit van de TP kunnen van hun moederstoffen verschillen. Het monitoren van de verwijdering van alléén moederstoffen is daarom onvoldoende om de chemische waterkwaliteit te bepalen. Voor een volledig beeld van de waterkwaliteit en veranderingen hiervan door drinkwaterbehandelingstappen moet ook TP-vorming worden gemonitord en TP worden geïdentificeerd, aldus de auteurs.

Organic micropollutant removal in drinking water treatment with biological filtration processes

Bedrijfstakonderzoek

Het artikel komt voort uit het onderzoek van KWR en de waterbedrijven binnen de Bedrijfstakonderzoekthema’s Biologische Veiligheid en Chemische Veiligheid en Zuivering.

delen