Nieuws

Netwerkdag jonge drinkwaterprofessionals stimuleert verbinding

Thema: Uitdagingen voor de drinkwatersector, nu en in de toekomst

Op donderdag 7 juli vond de eerste Netwerkdag voor jonge drinkwaterprofessionals plaats bij KWR Water in Nieuwegein. Deze dag had als doel jonge professionals van de waterbedrijven en KWR met elkaar in contact te brengen om in gesprek te gaan over actuele thema’s rond drinkwater.

De dag werd bezocht door ruim tachtig deelnemers van de Nederlandse waterbedrijven en het Vlaamse De Watergroep. Het programma begon met twee presentaties. Hierin kwamen het Bedrijfstakonderzoek, het collectieve onderzoek van de waterbedrijven en KWR, en de grote uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat aan bod.

731030276

Video – 02:15
Netwerkdag Jonge waterprofessionals 2022 – KWR, Nieuwegein

Drinkwatervraag en waterbeschikbaarheid

Vervolgens gaven jonge collega’s van PWN en Waternet een pitch over de stijging van de drinkwatervraag en de verminderde waterbeschikbaarheid en wat dat betekent voor hun bedrijven. Vervolgens pitchten jonge KWR-collega’s over hoe het collectieve onderzoek naar droogte, waterkwaliteit, klantperspectief en energietransitie bijdraagt aan de aanpak van deze uitdagingen. Deze pitches vormden de basis voor de levendige discussierondes die hierna volgden.

netwerkdag-jonge-drinkwaterprofessionals-juli-2022-(29)
De eerste Netwerkdag voor jonge waterprofessionals had als doel jonge professionals van de waterbedrijven en KWR met elkaar in contact te brengen.
netwerkdag-jonge-drinkwaterprofessionals-juli-2022-(22)
De eerste Netwerkdag voor jonge waterprofessionals had als doel jonge professionals van de waterbedrijven en KWR met elkaar in contact te brengen.
netwerkdag-jonge-drinkwaterprofessionals-juli-2022-(5)
De eerste Netwerkdag voor jonge waterprofessionals had als doel jonge professionals van de waterbedrijven en KWR met elkaar in contact te brengen.
netwerkdag-jonge-drinkwaterprofessionals-juli-2022-(29)
netwerkdag-jonge-drinkwaterprofessionals-juli-2022-(22)
netwerkdag-jonge-drinkwaterprofessionals-juli-2022-(5)

Na de netwerklunch volgde een middagkeuzeprogramma. Dit bestond uit een excursie naar het nabijgelegen waterinnamepunt uit het Lekkanaal en een rondleiding in de proefhal en pilots bij KWR. Ook was er de workshop voor deelnemers aan het GRROW-project, waarin jonge drinkwaterprofessionals in gesprek gaan met de oudere generatie.

Professioneel netwerk

Deelnemers waren na afloop enthousiast over de mogelijkheid die deze dag bood om met collega’s van andere waterbedrijven in gesprek te gaan over verschillen in aanpak, uitdagingen in het werk te delen en elkaar te leren kennen om zo aan een professioneel netwerk te bouwen. De netwerkdag zal dan ook een vervolg krijgen. Jong Vitens wil samen met Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) op 1 december 2022 een bijeenkomst organiseren voor jonge professionals in de hele watersector. Jonge drinkwaterprofessionals hebben ook aangegeven dat zij behoefte hebben aan uitwisseling en netwerken binnen de drinkwatersector. Daarom heeft KWR het plan om ook in 2023 een dag specifiek voor jonge drinkwaterprofessionals te organiseren.

delen