project

Zijn PMOCs minder toxisch?

Persistente mobiele organische stoffen (PMOC) accumuleren in de watercyclus en worden nauwelijks verwijderd bij de waterzuivering. Lange tijd zijn deze stoffen onderbelicht geweest maar recente studies laten zien dat deze stoffen aanwezig zijn zorgwekkende concentraties.

Het is nu ook bekend dat deze stoffen aanwezig zijn in het drinkwater. Over de toxiciteit is nog niet veel bekend. Daardoor is het niet mogelijk om het potentiële gevaar van deze stoffen te bepalen. Dit project is gestart om meer inzicht te krijgen in toxiciteit in relatie tot de mobiliteit en persistentie van PMOCs.

Hiermee kan een betere risicobeoordeling gemaakt worden voor deze stoffen, zowel voor de mens als het milieu. Deze nieuwe inzichten worden toegepast in de huidige discussie over de criteria van persistent, mobiele en toxische (PMT) stoffen en de eventuele classificatie van PMOCs als zeer zorgwekkende stoffen (substances of very high concern (SVHC)). Uiteindelijk draagt deze kennis bij aan een betere besluitvorming voor het maken van monitoringsstudies en beoordeling van de waterkwaliteit en risicobeoordeling van PMOCs in de watercyclus.