project

Evaluatie wettelijke Aeromonas-norm

Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is Aeromonas in drinkwater als microbiologische parameter opgenomen in het Nederlandse Drinkwaterbesluit. Momenteel worden Aeromonas overschrijdingen veelal gedoogd, ook doordat het onduidelijk is welke nagroeiproblemen door Aeromonas voorspeld kunnen worden. Het doel is om deze norm te evalueren op basis van een literatuurstudie en interviews met stakeholders en zo tot een mogelijk advies over de wettelijke norm te komen.

De Aeromonas­-norm

Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw is Aeromonas in drinkwater als microbiologische parameter opgenomen in het Nederlandse Drinkwaterbesluit. Aeromonas is daarbij niet als gezondheidskundige parameter in de wet opgenomen, maar als bedrijfstechnische parameter, omdat Aeromonas-bacteriën in drinkwater niet ziekteverwekkend zijn. Echter, volgens de wet moet er bij overschrijding wel eventueel onderzoek worden ingesteld naar de effecten op de volksgezondheid. Momenteel worden Aeromonas-overschrijdingen gedoogd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), ook doordat het onduidelijk is welke nagroeiproblemen (esthetische of technische klachten, kleur- en/of smaakklachten, sedimentophoping of groei van opportunistische pathogenen) door Aeromonas voorspeld kunnen worden.

Literatuurstudie en interviews

Het doel van dit BO-onderzoek is om de huidige Aeromonas-norm, zoals beschreven in het Drinkwaterbesluit en gebruikt door de drinkwaterbedrijven, te evalueren. Deze evaluatie bestaat uit het samenvatten van de belangrijkste punten uit de diverse onderzoeken die gedurende de afgelopen decennia zijn uitgevoerd aan Aeromonas in drinkwater  en het interviewen van de verschillende stakeholders (drinkwaterbedrijven, toezichthouder en adviseur van de toezichthouder). Hiermee moet een antwoord gevonden worden op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Is Aeromonas een goede indicatie voor nagroei?
  2. Is de normstelling gerelateerd aan risico van nagroei?
  3. Is de actie die moet worden ondernomen na overschrijding reëel?

Evaluaties en advies

Op basis van de literatuurstudie en interviews moet er duidelijkheid worden geschept over het huidige gebruik van Aeromonas als wettelijke bedrijfstechnische parameter en de toepasbaarheid van Aeromonas als indicatororganisme. Daarnaast wordt in kaart gebracht of het wellicht wenselijk zou zijn om de Aeromonas-norm aan te passen ofwel er wellicht vervangende wetgeving nodig zou kunnen zijn om beter toezicht te houden op de microbiologische waterkwaliteit.