project

Validatie RT-PCR-methode enterococcen

Het routinematig bepalen van de veiligheid van ons drinkwater is van groot belang. Hiervoor wordt in de praktijk een kweekmethode gebruikt voor de darmbacterie E. coli en  enterococcen. Het uitvoeren van deze methode kost in de praktijk ruim twee dagen.

De wens is om voor enterococcen een geaccepteerde snelle methode te ontwikkelen, net zoals eerder is gedaan voor E. coli. Deze RT-PCR-methode voor E. coli is recent goedgekeurd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en geeft binnen enkele uren resultaat. Voordat deze methode in de praktijk kan worden toegepast, is validatie noodzakelijk.

Gevoeliger en sneller

De detectie van E. coli en enterococcen is een goede maat voor de veiligheid van ons drinkwater. Bij onderhoud en calamiteiten is het van belang dat het drinkwater snel kan worden gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van deze bacteriën. Een RT-PCR-methode voor de detectie van E. coli wordt al toegepast bij Nederlandse en Belgische drinkwaterlaboratoria. Voor snel ingrijpen na calamiteiten en werkzaamheden is het echter noodzakelijk om breder op de aanwezigheid van enterococcen te kunnen testen. Hiervoor is een RT-PCR-methode ontwikkeld voor het aantonen van een tiental enterococcen die in drinkwater kunnen voorkomen. Deze methode heeft veel potentie voor een bredere bepaling van de hygiënische betrouwbaarheid van drinkwater. Voordat kan worden overgegaan tot toepassing, is uitgebreide validatie nodig.

Validatie enterococcen RT-PCR

Voor validatie van de RT-PCR-methode op enterococcen is deze vergeleken met de wettelijk voorgeschreven kweekmethode. Allereerst is de relatieve detectielimiet van beide methoden naast elkaar gelegd. Met behulp van zestig kunstmatig besmette drinkwatermonsters is vervolgens de gevoeligheid vergeleken.

De specificiteit van de RT-PCR-methode is bepaald aan de hand van RT-PCR-experimenten op de tien enterococcen en een dertigtal niet-enterococcen.
Om de uitvoerbaarheid van de nieuwe methode te toetsen, is een interlaboratorium-onderzoek uitgevoerd. Daarnaast vonden drie interlaboratorium-onderzoeken plaats om de resultaten te valideren.

Snellere detectie van enterococcen

De RT-PCR-methode maakt snelle detectie van enterococcen in drinkwater na calamiteiten of werkzaamheden mogelijk. Na validatie kan deze methode worden geïmplementeerd bij de drinkwaterbedrijven. Het validatierapport en het voorschrift zullen worden gebruikt voor de wettelijke acceptatie bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het RIVM en in een later stadium ook bij de European Microbiology Expert Group (EMEG).

Overzicht van de procedure voor de klassieke kweekmethode (links) en de nieuw ontwikkelde snelle RT-PCR-methode (rechts).