Lisa Andrews MSc

Lisa Andrews MSc

  • Onderzoeker
  • Engagement Manager Watershare
  • 030-6069686
  • lisa.andrews@kwrwater.nl
  • 06-25337224

Lisa maakt bij KWR deel uit van het Team Innovatie- en Valorisatie. Ze doet onderzoek naar kennisverwerving, kennisoverdracht, wetenschapscommunicatie en past ze deze kennis toe in de praktijk. Haar werk richt zich voor een groot deel op het ontwikkelen en toepassen van methodes om de betrokkenheid van mensen en organisaties bij onderzoek en te verhogen. Deze kennis past ze bijvoorbeeld toe in strategische samenwerkingsprojecten en binnen Watershare. Haar passie is om mensen en ideeën bij elkaar te brengen en zo de capaciteiten te doen ontwikkelen die nodig zijn voor oplossingen op het gebied van water en voor een ‘water-slimme’ wereld. Afgezien van haar werk bij KWR is Lisa actief in internationale adviesprojecten bij The Nature Conservancy, IWA en het CRC for Water Sensitive Cities. Ook is ze betrokken bij het vormgeven van het SWAN Forum Rising Smart Water Professionals (RiSWP) en adviseert ze de startup Resyn, die circulaire methoden ontwikkelt voor de landbouw. Lisa werkte hiervoor in Ottawa bij de Federation for Canadian Municipalities (FCM) de Canadese vereniging van gemeentelijke overheden op het gebied van capaciteitsontwikkeling in het programma Partners for Climate Protection, en in Den Haag bij IWA aan het programma Cities of the Future.