project

DMA vingerafdruk

Steeds vaker richten Nederlandse drinkwaterbedrijven District Metered Areas (DMA’s) in, waarmee lekken in het leidingnet kunnen worden gelokaliseerd en meer kennis ontstaat over wat er in het leidingnet gebeurt. In dit project onderzoeken we of drukgolfmetingen leiden tot een “vingerafdruk” van een DMA, zodat hiermee ongewenste standen van afsluiters in het leidingnet kunnen worden gedetecteerd.

Van drukgolfmetingen naar vingerafdruk

In navolging van buitenlandse drinkwaterbedrijven maken Nederlandse drinkwaterbedrijven steeds vaker gebruik van DMA’s. Een mogelijke toepassing hiervan is snel vast te kunnen stellen of na afloop van werkzaamheden aan het distributienet een afsluiter per ongeluk dicht is blijven staan. In eerdere projecten is gekeken hoe gebieden in DMA’s kunnen worden ingedeeld zodat problemen met ongewenste afsluiterstanden kunnen worden voorkomen. Nu willen we onderzoeken in hoeverre de frequentieanalyse van drukgolven, die als gevolg van het openen en sluiten van kranen door het leidingnet lopen, leiden tot een “vingerafdruk” van een DMA. Door veranderingen in die vingerafdruk op te sporen moet het in theorie mogelijk zijn hiermee informatie te krijgen over wat er in zo’n gebied gebeurt.

Meten in de praktijk

Metingen van drukgolven in het distributienet moeten leiden tot de conclusie of op grond hiervan een vingerafdruk van een DMA valt op te stellen, inclusief de detectie van het sluiten van afsluiters. De metingen vinden plaats in een ongestoorde situatie en in drie tot vijf verstoorde situaties, zoals een gesloten afsluiter. Daarnaast onderzoeken we of de vingerafdruk ook voorspelbaar is. Dit gebeurt door het onderzoeksgebied te modelleren met SIMDEUM-patronen, in een ongestoorde situatie en in de situatie met een gesloten afsluiter.

Informatie uit DMA’s

Als het principe van de vingerafdruk werkt, krijgen waterbedrijven de mogelijkheid om nog meer informatie uit DMA’s te halen. De business case om zulke gebieden in te richten kunnen hiermee beter worden onderbouwd, evenals de keuzes die hiervoor moeten worden gemaakt. Op de lange termijn kan dit leiden tot andere toepassingen ervan, zoals het testen of een afsluiter voldoende sluit, of manieren om lekken te vinden en te lokaliseren.