Nieuws

WiCE: onderzoeksprogramma, kennismakelaar en verbinder met de praktijk

Van douchen op de camping naar Water in de Circulaire Economie (WiCE)

Tijdens de BTO Festivaldag op 8 juni nam Henk-Jan van Alphen het publiek mee in het denk- en werkproces richting een circulaire economie aan de hand van de praktijk van douchen op de camping. Welke keuzes zijn daarbij optimaal en verantwoord? Welke vragen moet je beantwoorden om die keuzes te maken? Je komt dan op vragen die vergelijkbaar zijn met de vragen rond de bredere circulaire economie.

Als onderzoeksprogramma richt WiCE zich bijvoorbeeld op vragen over:

  • technische of fysieke oplossingen voor de circulaire economie, zoals het terugwinnen van warmte en grondstoffen of hergebruik van water. Hoe werken die technieken? Op welke schaal? Hoe gaan mensen met die technieken om? Wat zijn slimme koppelkansen tussen water-energie-en grondstoffen?
  • behoeften en voorkeuren, zoals welke functies vervult water? Kunnen we die functies op een andere manier vervullen of met minder water? Ben ik bereid om minder te douchen om water te besparen? Willen we daarvoor ons gedrag aanpassen of betalen we liever voor een technische oplossing? Het gaat ook over het afwegen van verschillende aspecten van duurzaamheid. Hoe weegt watergebruik op tegen energiegebruik en tegen grondstoffengebruik? En dat in combinatie met wat we ermee doen.
  • verandering, zoals hoe passen nieuwe oplossingen in het bestaande systeem? Wie hebben we nodig om die overgang te maken? Wat betekent dit voor bestaande rollen en verantwoordelijkheden? Welke wet- en regelgeving zit verandering in de weg? Wie gaat dat betalen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, heeft de drinkwatersector ook andere partijen nodig. WiCE is daarom ook een verbinder met partners als waterschappen, gemeenten, provincies, bedrijven en andere kennisinstellingen. WiCE-projecten gaan altijd om praktijkcasussen met diverse partners waar onderzoekers samenwerken met professionals. Daarmee werkt WiCE ook als een kennismakelaar, die de binnen WiCE ontwikkelde kennis deelt en verspreidt, maar ook kennis van buiten naar binnen haalt via praktijkcasussen.

Meer weten? Kijk dan naar deze TED-talk waarin Henk-Jan van Alphen u in 12 minuten meeneemt van de camping naar WiCE en u uitnodigt om mee te doen.

delen