project

Implementatie van screening en NTS-methodes in de praktijk

De drinkwaterlaboratoria hebben te kennen gegeven dat zij de behoefte hebben om screeningsmethoden, met inbegrip van non-target screening (NTS), verder in te voeren in de methoden die gebruikt worden om de kwaliteit van het (drink)water te bewaken.

Door de technologische vooruitgang op het gebied van screeningsmethoden, zijn ze essentieel geworden voor de monitoring van opkomende stoffen, maar ook voor het opsporen van mogelijk schadelijke verbindingen. Het doel is dus om concrete stappen te zetten naar de invoering van deze screeningsmethodes in de routinepraktijk van drinkwaterlaboratoria.

Om dit doel te bereiken wordt een notitie opgesteld om het belang en doel van screening/NTS te benadrukken en wordt een overzicht van onderzoek op het gebied van deze methodes gedeeld. Met deze informatie wordt een onderzoeksprogramma gedefinieerd voor de implementatie van screening/NTS binnen de drinkwaterlaboratoria, zodat deze laboratoria de analyses kunnen uitvoeren.