Bridging science to practice

Naar een waterwijze wereld

Lees meer

Actueel

Onderzoeksagenda

Bridging Science to Practice is het motto van KWR. Onze onderzoekers werken op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. We hebben een stevige reputatie opgebouwd als innovatieversneller en internationale netwerkbouwer van topniveau.

Lees de onderzoeksagenda Lees de onderzoeksagenda

Projecten

Het fundament van KWR rust op kennis, die we ontwikkelen op basis van toonaangevend, toegepast wetenschappelijk onderzoek in de waterketen. We zijn deskundig in uiteenlopende vakgebieden en inspireren de watersector om vragen te definiëren. Samen bouwen we aan de kennis die nodig is om complexe vraagstukken te kunnen beantwoorden.

 • Society Society
  Valorisatie

  Automatische aansturing waterkwaliteit voor goed recirculatiewater glastuinbouw

  Bij recirculatie krijgt gietwater in de glastuinbouw een complexe samenstelling. Het effect hiervan op teelten is grotendeels onbekend.  Voor het goed beheersen van het gietwatersysteem is het essentieel…

 • Health Health
  Biologische activiteit

  Biologische stabiliteitsparameters in de praktijk

  Nieuwe methoden voor het vaststellen en voorspellen van de biologische stabiliteit die sinds 2010 zijn ontwikkeld, worden minder vaak in de dagelijkse drinkwaterpraktijk toegepast dan de oude methoden die hiervoor bestaan. En…

 • Health Health
  Microbiële veiligheid

  Snel, alternatief voor koloniegetal 22°C (KG22) na ingrepen

  In dit project wordt bepaald welke methode geschikt is om afwijkingen van de microbiologische waterkwaliteit na werkzaamheden sneller en betrouwbaarder te detecteren dan met het koloniegetal bij 22°C…

 • Looking ahead Looking ahead
  Toekomstverkenning en responsstrategieën

  PUSH-IT: demonstratie en ontwikkeling van seizoensgebonden ondergrondse warmteopslagsystemen

  De EU streeft ernaar om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In deze ambitie speelt grootschalige seizoensgebonden ondergrondse warmteopslag een belangrijke rol, want verwarming en koeling zijn verantwoordelijk voor…

 • Sustainability Sustainability
  Duurzaam gebruik van zoetwaterbronnen

  Zonnepanelen op spaarbekkens

  Drinkwaterbekkens vertegenwoordigen een groot oppervlak. Door hier drijvende zonnepanelen op te plaatsen kan effectief energie worden opgewekt. De vraag is echter wat dit voor effecten heeft op de waterkwaliteit. Door middel van monitoring en modellering wordt hier…

 • Sustainability Sustainability
  Duurzame energie

  Power-to-X Provincie Utrecht

  Het energiesysteem van Nederland moet schoon en toekomstbestendig worden, maar ook betrouwbaar en betaalbaar blijven. Lokale productie van duurzame zonne- of wind energie zal daar een belangrijk onderdeel van zijn.  Om de energietransitie te versnellen is het…

Samenwerking

KWR werkt samen met uiteenlopende opdrachtgevers, kennisinstituten en organisaties over de hele wereld. Dit netwerk maakt de combinatie van grensverleggend onderzoek en uitwisseling van specifieke expertise uniek in de wereld.

 • Allied Waters
  Netwerk

  Allied Waters

  Allied Waters is een internationale publiek-private samenwerking gericht op het commercialiseren van game changing innovaties in de waterketen,…

 • Watershare
  Netwerk

  Watershare

  Watershare is een internationaal netwerk van kennisinstellingen en waterbedrijven die zich inzetten voor rechtvaardige wateroplossingen voor iedereen. Door…

 • World Health Organization
  Netwerk

  World Health Organization

  KWR is sinds 2013 een Collaborating Centre (CC) on Water Quality and Health van de World Health Organization…

Onze experts

Bij KWR werken mensen die de waterwetenschap verder brengen. Vakspecialisten die hun expertise inzetten om praktijkgerichte vraagstukken van klanten op te lossen. Door nieuwsgierig te zijn, kansen te zien en vooruit te denken zijn onze onderzoekers in staat telkens weer nieuwe kennis te ontwikkelen.

bekijk onze vacatures
dr.ing. Kees Roest
“KWR biedt veel kansen om jezelf verder te ontwikkelen. Je krijgt veel vrijheid om zelf de richting van je onderzoek te bepalen. Als een bepaald onderwerp jou heel erg aanspreekt en je wilt er verder onderzoek naar doen, dan is die mogelijkheid er altijd.” dr.ing. Kees Roest Senior onderzoeker

Al onze experts

Tools & producten

Samen met de watersector hebben we een stevige kennisbasis ontwikkeld. Daarnaast bouwen we aan een internationaal referentiekader van succesvolle tools en producten. Zijn deze producten marktrijp, dan zoeken we samenwerking met marktpartijen voor commerciële toepassing.

KWR in cijfers

 • 188
  Medewerkers
 • 75
  113
  Man/Vrouw
 • 211
  Publicaties
 • 7971
  Citaties

Publicaties

De resultaten van ons wetenschappelijk onderzoek vinden hun weerslag in onze publicaties. Wij vinden het belangrijk dat onze kennis via publicaties zowel onze wetenschappelijke statuur versterkt als ten goede komt aan de maatschappij.

Onze publicaties

In de bibliotheek van KWR vind je alle openbare rapporten, peer-reviewed papers, scripties, artikelen uit tijdschriften en publieke media.

Ga naar onze bibliotheek
Laatste publicaties
Neem contact met ons op
Contact

KWR Water Research Institute is de handelsnaam van KWR Water B.V.

030 606 9511 info@kwrwater.nl

Contactformulier
Adres
Bezoekadres

Groningenhaven 7
3433 PE Nieuwegein

Postadres

Postbus 1072
3430 BB Nieuwegein

KWR
Plan de Route

Vanaf uw huidige locatie