project

Veerkracht van leidingnetwerken onder crisisscenario’s

Dit verkennend onderzoeksproject inventariseert de mogelijke fysieke en cyberbedreigingen (crisisscenario’s) die het goed functioneren van drinkwaterdistributienetwerken in gevaar kunnen brengen.

We ontwikkelen een methodiek en een tool (Gondwana) om de veerkracht (resilience) van deze netwerken onder dergelijke crisisscenario’s te kwantificeren en numeriek te optimaliseren.

Inventariseren van bedreigingen

Een goed functionerend drinkwaterdistributiesysteem is niet vanzelfsprekend. Uiteenlopende bedreigingen brengen ons drinkwater in gevaar, van overstromingen en cyberaanvallen tot besmetting. Met dit project inventariseren we om welke bedreigingen het gaat en ontwikkelen we een praktisch middel om infrastructuren van nu en in de toekomst zo veerkrachtig mogelijk te maken.

Aanwijzen van de juiste indicatoren

Voor kwantificering van de veerkracht van een leidingnetwerk is het nodig de juiste indicatoren aan te kunnen wijzen. Hiertoe maakt het project gebruik van resilience indexes, die het effect van fysieke bedreigingen zoals leidingbreuken kwantificeren . Nauwe samenwerking vindt plaats met het Franse onderzoeksinstituut IRSTEA, dat op dit gebied veel ervaring heeft. De indicatoren worden geïmplementeerd in Gondwana, een optimaliseringsplatform voor leidingnetwerken. Met dit programma is het mogelijk om tot in detail – inclusief individuele leidingen, afsluiters, etc. – complete netwerken te analyseren en de veerkracht van deze systemen te optimaliseren.

De voordelen van Gondwana

Gebruikmakend van Gondwana kunnen waterbedrijven in het geval van verschillende crisisscenario’s de veerkracht van huidige leidingnetwerken toetsen. Aanvullend op gangbare methoden zijn hiermee ook gevoelige gebieden aan te wijzen. Bij het ontwerp van nieuwe infrastructuren biedt de ontwikkelde methodiek en tool een waardevolle prestatie-indicator. Een netwerk kan zodanig (automatisch) worden aangepast, dat de veerkracht wordt gemaximaliseerd. Tegelijkertijd kunnen met Gondwana meerdere doelstellingen worden geoptimaliseerd, wat zich uit in een reeks verschillende ontwerpen. Zo zijn afwegingen met een optimale verhouding tussen kosten en veerkracht te maken. Op grond van kwantitatieve analyses maakt Gondwana het mogelijk krachtige besluiten te nemen.