project

Verbeterde prioritering en fragmentatie leiden tot betere identificatie van onbekende stoffen met non-target screening

Non-target screening (NTS) is gebaseerd op de combinatie van vloeistofchromatografie gekoppeld aan hoge resolutie massaspectrometrie (HRMS) en gegevensanalyse op maat zijn tezamen met target en suspect screening belangrijke methoden om stoffen in drinkwater en haar bronnen te identificeren en temporele en ruimtelijke analyses uit te voeren. Desalniettemin blijft de identiteit van een groot aantal stoffen onbekend.

De huidige NTS-aanpak bestaat uit het matchen van de accurate massa’s (afkomstig uit de MS1 spectra, de volledige scan) en de fragmentatiespectra (MS2) van een onbekende feature met de spectra in één of meerdere databases. Fragmentatiespectra zijn onmisbaar voor de identificatie van stoffen, maar vaak van slechte kwaliteit of niet aanwezig omdat slechts een beperkt aantal features gefragmenteerd kan worden tijdens de analyse. Het algemene doel van dit project bestaat uit het aanpakken van de limieten van non-target screening (NTS) en het verbeteren van de identificatie van organische microverontreinigingen in water monsters door de ontwikkeling van massaspectrometrische acquisitiemethoden.

De verschillende strategieën blijken veelbelovend te zijn voor wateronderzoek en -monitoring en maakt het mogelijk om potentieel toxische stoffen succesvol te prioriteren. Ook zijn achtergrondionen  verminderd om nauwkeurigere resultaten te genereren. Deze uitbreiding vergroot de toepassingsmogelijkheden door verschillende fragmentatietechnieken te gebruiken.