project

Coördinatie en kennisuitwisseling Platform Hydroinformatica

Gedurende de afgelopen twee jaar heeft het Platform Hydroinformatica zich ontwikkeld tot een zeer gewaardeerd middel voor kennisdeling. Bovendien is door het platform thema-overstijgend onderzoek uitgevoerd met betrekking tot datavalidatie. Met het huidige project worden in 2020 de mechanismen die voor kennisuitwisseling zijn opgebouwd verder voortgezet. Bovendien wordt in toenemende mate de verbinding gezocht met de BTO-thema’s, de niet-thematische delen van het BTO-programma, en met het BTO WiCE-programma.

Visie en kader

Door het Platform Hydroinformatica is voor de BTO-bedrijven een visie opgesteld voor hydroinformatica en smart water management (Van den Broeke et al., 2019). Bespreking hiervan vond plaats tijdens een workshop met Platform- en CO-leden. Vervolgens is een kader gecreëerd om het HI-onderzoek in BTO-kader verder in te richten en vorm te geven.

Activiteiten en werkwijze in 2020

Met het huidige project worden in 2020 de mechanismen die voor kennisuitwisseling zijn opgebouwd verder voortgezet. Bovendien wordt in toenemende mate de verbinding gezocht met de BTO-thema’s, de niet-thematische delen van het BTO-programma, en met het BTO WiCE-programma. Concreet betekent dit het organiseren van vergader- en kennisuitwisselingsbijeenkomsten op het gebied van hydroinformatica, het coördineren en faciliteren van de formulering en begeleiding van onderzoeksprojecten onder de vlag van het Platform Hydroinformatica en het verzorgen van presentaties in afstemming met de BTO themagroepen.

Wijzigingen ten opzicht van 2018 en 2019

Vergeleken met de opzet in voorgaande jaren worden enkele wijzigingen in de aanpak doorgevoerd:

  • splitsing van bijeenkomsten in twee delen: vergaderen (proces en projectbegeleiding; toegankelijk voor gedelegeerden van waterbedrijven in het Platform) en kennis uitwisselen (presentaties van BTO-bedrijven, KWR en externen; toegankelijk voor alle geïnteresseerde werknemers van BTO-bedrijven);
  • presentaties in BTO- en WiCE-themagroepvergaderingen en van hieruit relevante presentaties binnen het Platform, bedoeld voor een betere aansluiting door stimulering van de inbreng bij het formuleren van projecten en intensievere samenwerking.