Nieuws

Structurele samenwerking UGent, KU Leuven en collectief onderzoek waterbedrijven

Vorig jaar sloot het Vlaamse waterbedrijf De Watergroep zich aan bij het BTO en eind 2016 werd dit waterbedrijf aandeelhouder van KWH, het moederbedrijf van KWR. Inmiddels is de Nederlands-Vlaamse samenwerking nog verder uitgebreid: twee Vlaamse universiteiten gaan meewerken aan het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven BTO: de Universiteit Gent en de KU Leuven. Tijdens de BTO-workshop Water kent geen grenzen in het nieuwe ontmoetingscentrum bij Waterproductielocatie Kluizen van De Watergroep tekenden de betrokkenen daarvoor de Samenwerkingsovereenkomst Vlaams-Nederlandse Waterkennisontwikkeling.

Onderlinge versterking

De drie kennisinstituten zullen elkaar versterken bij het BTO-onderzoek. KWR doet onderzoek op het gebied van waterkwaliteit en gezondheid, watersystemen en –technologie en management- en governancesystemen, gebaseerd op haar onderzoeksvisie ten aanzien van de watersector. De KU Leuven verzorgt onder meer onderzoek en onderwijs op het gebied van waterbeheer, hydrologie en hydraulica, modellering en analyse van waterbeschikbaarheid (waterkwantiteit en waterkwaliteit) en de impact van klimaatverandering. De Universiteit Gent doet onder andere onderzoek en geeft onderwijs op het gebied van (modelleren van) watertechnologie en grondstoffenherwinning.

ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Vlaams-Nederlandse Waterkennisontwikkeling

De ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Vlaams-Nederlandse Waterkennisontwikkeling. Van links naar rechts: Arne Verliefde, Ingmar Nopens (beiden Universiteit Gent), Hans Goossens (De Watergroep), Wim van Vierssen (KWR) en Patrick Willems (KU Leuven).

Intensieve kennisuitwisseling

De ondertekening volgde op een intensieve dag kennismaken, samenwerken en netwerken tijdens de BTO-workshop Water kent geen grenzen. In drie blokken lieten medewerkers van De Watergroep, KU Leuven, UGent, de Nederlandse waterbedrijven en KWR hun licht schijnen over drie belangrijke en actuele onderwerpen voor de drinkwatersector: Hydroinformatics, Waterbehandeling, en Next Generation Sequencing /Waterkwaliteit. Tussendoor was er een rondleiding bij de waterzuivering. De intensieve gezamenlijke voorbereiding en de uitgebreide kennisuitwisseling na het inhoudelijke deel van deze workshop hebben een stevig stramien opgeleverd, waarlangs in de komende jaren een waardevol Vlaams-Nederlandse kennisnetwerk verder kan uitgroeien.

IMG_9832
IMG_9823
IMG_9803
IMG_9791
IMG_9832
IMG_9823
IMG_9803
IMG_9791
delen