project

Gedragswetenschappen en data

Steeds vaker zien we dat burgers gevraagd worden hun gedrag aan te passen. Ook door drinkwaterbedrijven. Tijdens periode van droogte bijvoorbeeld zien we dat klanten gevraagd worden om tijdens de piekuren zuinig te zijn met het watergebruik. Tegelijkertijd weten we dat het beïnvloeden van gedrag uiterst lastig is.

Gedragsbeïnvloeding

In een politiek klimaat waarin zelfs overheid steeds minder geneigd is te sturen middels inperkingen en collectieve regels en steeds meer nadruk komt te liggen op de eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van burgers worden maatschappelijke opgaven steeds vaker aangevlogen als een optelsom van individuele gedragingen en keuzes. Ook in de drinkwatersector zien we voorbeelden waarin de klant gevraagd wordt vrijwillig zijn gedrag aan te passen, zoals bijvoorbeeld afgelopen zomer waarin miljoenen huishoudens werden opgeroepen tijdens de piekuren zuinig te zijn met het watergebruik. Tegelijkertijd weten we dat het beïnvloeden van gedrag uiterst lastig is en lang niet altijd in de gewenste richting verandert als je zorgt voor bijvoorbeeld meer kennis. Er is dan ook behoefte aan inzicht in de effectiviteit van beïnvloedingsmechanismen.

Van kennisoverdracht tot nudging

Middels een systematische literatuurstudie is eind 2018 een verkenning gemaakt naar de meest recente kennis over de effectiviteit van beïnvloedingsmechanismen in relatie tot waterbesparing door consumenten. Dit verkennend onderzoek bouwt voort op deze eerste verkenning, waarbij met name zal worden gefocust op de verkenning van de kansen voor een productieve combinatie tussen gedragswetenschappen en hydroinformatica. Naast een literatuurstudie zal deze verkenning bestaan uit doorkijk naar (1) de internationale praktijk, en (2) inzichten uit andere domeinen. De doorvertaling naar de praktijk zal verkend worden met een reeks interviews en het ontwerp van een toepassingstool.