project

Impactstudies

Om concrete invulling te geven aan de ‘ogen en oren’ functie van het collectief onderzoek voor de Nederlandse waterbedrijven (BTO) zijn onze horizonscanners continu bezig met trendwatching. De waterbedrijven willen meer kennis ontwikkelen over een aantal van de reeds gesignaleerde trends. En ze willen actief, door middel van kenniscoproductie in workshops, de relevantie voor de sector duiden.

Doel van het project is om samen met specialisten van de waterbedrijven en experts van buiten de sector strategische inzichten te ontwikkelen over de toekomstige impact van trends op de Nederlandse waterbedrijven.

Duiden van trends, faciliteren van kennisuitwisseling

Om de consequenties van trends voor beslissers en agendasetters te bepalen betrekken we waterbedrijven in het maken van impactstudies waardoor (1) de relevantie van de trends beter zijn te duiden, en (2) kennisuitwisseling wordt gefaciliteerd via interviews/workshops met experts en beslissers binnen de waterbedrijven.

De nadruk ligt op kenniscoproductie waarbij we via het onderzoek kennisuitwisseling faciliteren tussen externe experts en specialisten van waterbedrijven. Daarnaast willen we via workshops nieuwe kennis genereren en strategische inzichten opleveren op basis van wetenschappelijk onderbouwde systematiek voor het duiden van toekomstige impacts. Hierbij willen we waar relevant ook de opbrengsten/systematiek inzetten die nu in het BTO Verkennend Onderzoek ontwikkeld wordt. Andersom leveren de impactstudies inzichten op aangaande relevante kennisvragen als input voor het programmeren van toekomstig Verkennend Onderzoek.

Continue kennisuitwisseling

Strategieontwikkeling is iets wat de waterbedrijven vooral intern doen, dus niet gezamenlijk in het BTO. Maar zonder de gewenste respons te kiezen willen we wel via impactstudies de consequenties van de meest impactvolle trends in kaart brengen samen met experts van buiten de sector en specialisten van de waterbedrijven. Door intensieve kenniscoproductie van meet af aan is er meer sprake van continue kennisuitwisseling.