project

Toekomstbestendigheid van de drinkwaterinfrastructuur

Het drinkwaterverbruik en de functionaliteit van de drinkwaterinfrastructuur staan onder invloed van externe ontwikkelingen zoals nieuwe sanitatie of afname van de bevolking. Deze factoren kunnen zowel de drinkwatervraag (kwantiteit) als de waterkwaliteit beïnvloeden. Hoe de drinkwatervraag in de komende 25 jaar zal veranderen is zeer onzeker. Daarom hebben waterbedrijven tools nodig waarmee zij in kaart kunnen brengen hoe robuust hun huidige systeem is onder veranderende omstandigheden.

Doel van dit project is de toekomstbestendigheid van de huidige drinkwaterinfrastructuur te onderzoeken bij een veranderende drinkwatervraag.

Stress test met 12 mogelijke toekomstscenario’s

In deze studie werd de robuustheid van het net in twee pilotgebieden (bij WML en Waternet) getest door te bepalen hoe de prestaties van het leidingnet veranderen onder extreme belastingen. In een stress test die rekening houdt met een brede variatie in toekomstige watervraag zijn met SIMDEUM patronen met korte tijdstap gesimuleerd voor 12 mogelijke toekomstscenario’s: van ecosanitatie tot meer luxe in waterverbruik of een sterk verhoogd lekverlies. Daarna zijn vijf indicatoren gebruikt om de gevolgen van de scenario’s te kwantificeren en te vergelijken 1) watervraag, 2) piekvraag, 3) drukval, 4) verblijftijd en 5) maximum snelheid (zelfreinigend vermogen).

Stress test methode voor toekomstbestendigheid analyse van netwerken

Stress test methode voor toekomstbestendigheid analyse van netwerken

Robuuste drinkwaterleidingen

De pilotgebieden van WML en Waternet bleken voldoende robuust in alle scenario’s: de gevolgen van de scenario’s, grotere drukval en verblijftijd kunnen worden aangepakt door beheermaatregelen. De stress test is een bruikbare aanpak om de functionaliteit van het netwerk te analyseren onder veranderende watervraag.

Waterbedrijven die hun eigen netwerk willen toetsen op toekomstbestendigheid of een nieuw ontwerp (van een nieuwe of te saneren wijk) willen toetsen, kunnen de ontwikkelde methodiek zelf toepassen. Het volstaat om vier extreme scenario’s door te rekenen, met bij voorkeur zeven patronen met een tijdstap van één minuut. Deze verbruikspatronen kunnen eenvoudig worden gegenereerd met de Simdeum Pattern Generator (SPG). Met monitoring kunnen waterbedrijven anticiperen op toekomstig waterverbruik en gevolgen voor winning en zuivering kwantificeren.