project

Lastig uit het afval- of drinkwater te verwijderen stoffen, zoals medicijnresten, antibiotica of gewasbeschermingsmiddelen

Opkomende stoffen

Expert(s):
dr. Geertje Pronk

 • Startdatum
  01 jan 2018
 • Einddatum
  31 dec 2022
 • Opdrachtgever
  TKI Watertechnologie, NWO-TTW, STOWA, KWR
 • samenwerkingspartner(s)
  Technische Universiteit Delft, Radboud Universiteit Nijmegen, Wageningen University & Research, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht

Wereldwijd worden steeds meer chemische stoffen geproduceerd en gebruikt. Tegelijkertijd wordt er steeds meer water onttrokken voor toepassing in huishoudens, industrie en landbouw. Samen met lokale watertekorten leidt dit tot druk op de kwaliteit van het water, waardoor een gedegen analyse, monitoring, effectbeoordeling en maatregelen nodig zijn. Bij de Contaminants of Emerging Concern (CEC) gaat het veelal om lastig uit het afval- of drinkwater te verwijderen stoffen, zoals medicijnresten, antibiotica of gewasbeschermingsmiddelen.

Onderzoeksprogramma

Het gezamenlijke universitaire onderzoeksprogramma is tot stand gekomen op initiatief van NWO-TTW, STOWA, KWR en TKI Watertechnologie. Zie website www.cec-partnership.nl. Het onderzoek moet leiden tot een nieuwe aanpak van afvalwaterzuivering en drinkwaterbereiding met het oog op genoemde CEC. Het programma richt zich op het analyseren, verwijderen en voorkomen van waterverontreiniging door ‘nieuwe’ chemicaliën via een drietal onderzoeksthema’s:

 • Effectgerichte monitoring: naast monitoren op individuele, bekende stoffen en stofgroepen, willen we water kunnen monitoren op de effecten van opkomende stoffen
 • Duurzame en betaalbare zuiveringstechnieken: met een laag energie- en chemicaliënverbruik en tegen acceptabele kosten
 • Effectieve strategie van maatregelen: bouwstenen voor een gedegen pakket van maatregelen om de risico’s van opkomende stoffen te beperken

De 5 projecten in het CEC-programma

De volgende projecten zijn gestart: