project

GRROW lab: een intergenerationeel lab voor de drinkwatersector

Hoe ziet de toekomstige watersector eruit? Wat moet er veranderen en wat willen we juist behouden? Het GRROW lab-project wil die vraag beantwoorden met de mensen die de Nederlandse en Vlaamse watersector met een frisse blik kunnen bevragen: waterprofessionals en -onderzoekers jonger dan 35 jaar. Het doel is om jonge professionals van nu te betrekken, te verbinden en te laten kennismaken met alles en iedereen in de waterwereld.

Intergenerationele dialoog

Water is essentieel in ons dagelijks leven, en zeker niet iets om voor lief te nemen. Huidige ontwikkelingen zoals grotere weersextremen, verzilting en een toename aan verontreinigingen, zetten de watervoorziening onder druk. Wat betekent dit voor het drinkwater van de toekomst? In het GRROW-project uit 2022-2023 (Generational and Radical Rethinking of the Watersector) hebben we samen met jonge onderzoekers en drinkwaterprofessionals drie toekomstbeelden gemaakt: collectieve keten, water op maat en lozers zijn losers. Vanwege het succes krijgt dit nu een vervolg: het GRROW lab. In dit nieuwe project gaan jonge professionals en onderzoekers (<35 jaar) uit de hele drinkwatersector samen op onderzoek uit. Onder andere door het gesprek te voeren met ervaren experts in de drinkwatersector over de toekomst. Door huidige systemen te heroverwegen, ontwerpen we gezamenlijk alternatieve scenario’s voor hoe die toekomst eruit kan zien.

Interactieve workshops en netwerkdag

Het doel van het GRROW lab is om jonge professionals op een gestructureerde manier te betrekken bij discussies over leidende paradigma’s in de (drink)watersector, hen te verbinden met andere professionals in de sector, en hen te laten kennismaken met onderzoek en strategieontwikkeling. In cycli van anderhalf jaar legt de groep zich toe op een van de paradigma’s in de waterketen. Zij identificeren, heroverwegen, herontwerpen en interpreteren de uitgangspunten waarop dit gedachtepatroon is gebouwd. Wat is bruikbaar? Wat moet anders? Deze cyclische methode (zie figuur) is ontwikkeld tijdens het eerdere GRROW-project en heeft zijn toepasbaarheid bewezen. Gedurende het GRROW lab doen jonge drinkwaterprofessionals mee aan een inspiratieworkshop, voeren zij een intergenerationele dialoog en organiseren zij een atelier workshop. Het geheel wordt afgesloten met een breed toegankelijk symposium. Ook de organisatie van een netwerkdag voor jonge drinkwaterprofessionals valt binnen dit project.

Figuur 1. De methodiek toegepast in het GRROW lab, ontwikkeld in het GRROW-project

De opbrengsten

Concreet streven we naar de volgende doelen:

  • Betrekken van jonge professionals bij discussies over toekomstige vraagstukken in de (drink)watersector. Hierin onderzoeken we welke denkkaders leidend zijn. Een belangrijk onderdeel is het gesprek aangaan met ervaren experts in de drinkwatersector (intergenerationele dialoog).
  • Opstellen van nieuwe toekomstperspectieven. Belangrijk onderdeel hierin zijn workshops voor het voeren van een sectorbrede discussie over leidende paradigma’s en mogelijke alternatieven hiervoor. De workshops (living labs) zijn bedoeld om met alle betrokken professionals te verkennen en te bespreken wat de ruimte is voor alternatieve denkkaders.
  • Onderhouden van het netwerk van jonge drinkwaterprofessionals. Hierbij streven we naar betrokkenheid van alle 11 Nederlands en Vlaamse drinkwaterbedrijven in BTO-verband. Belangrijk is dat jonge professionals de kans krijgen met elkaar in gesprek te gaan en ook te agenderen welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor de toekomst van de sector.

Ben je werkzaam in de drinkwatersector en geïnteresseerd om deel te nemen aan het GRROW lab? Schrijf je in via deze link