project

Wateroplosbare polymeren – VO Ogen en oren Chemische Veiligheid 2019-2020

Wateroplosbare polymeren worden vaak over het hoofd gezien, omdat ze niet in de definitie van microplastics vallen en niet zichtbaar zijn. Daardoor is er nog zeer weinig bekend over deze oplosbare polymeren in het aquatische milieu.

Daarom wordt gekeken of deze polymeren een gevaar kunnen zijn voor het milieu aan de hand van de toxiciteit, de ecotoxiciteit en de degradatie van deze stoffen. Ook worden producten en bronnen van deze stoffen gezocht. Als laatst wordt bekeken welke analytische methodes nu beschikbaar zijn voor het meten van polymeren in het milieu.

Dit project geeft inzicht in de bronnen, de toxiciteit en de degradatie van oplosbare polymeren in het milieu. Ook wordt een overzicht van de huidige analytische methodes gegeven om wateroplosbare polymeren te detecteren, wat nog lastig blijkt te zijn. Daarom is het belangrijk om het bewustzijn van de aanwezigheid van deze stoffen in het milieu te vergroten.