ir. Anne Mathilde Hummelen

ir. Anne Mathilde Hummelen

  • Programmamanager Bedrijfstakonderzoek (BTO)
  • 030-6069733
  • Anne.Hummelen@kwrwater.nl
  • 06-51897085

Anne Mathilde Hummelen is programmamanager van het Bedrijfstakonderzoek, het collectieve onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwater. Als programmamanager zorgt zij ervoor dat relevante ontwikkelingen in maatschappij en technologie worden vertaald naar onderzoeksprojecten, die de Nederlandse drinkwatersector de kennis levert om nu en in de toekomst continu onberispelijk drinkwater te leveren. Anne Mathilde is civieltechnisch ingenieur (TU Delft) met als specialisatie grond- en drinkwater. Anne Mathilde heeft zich tijdens haar loopbaan bij KWR zowel bezig gehouden met onderzoek en advies (geohydrologische studies, strategische inzet van bronnen, toekomstscenario’s) als met project- en programmamanagement. Anne Mathilde heeft vele jaren ervaring in programmamanagement: eerst voor het DPWE-onderzoek, daarna Bedrijfstakonderzoek en sinds enkele jaren ook TKI Watertechnologie. Daarnaast heeft Anne Mathilde enkele jaren de rol van teamleider vervuld (team Kennis- en Programmamanagement) en deel uitgemaakt van de Ondernemingsraad van KWR.