ir. Anne Mathilde Hummelen

ir. Anne Mathilde Hummelen

  • Programmamanager Bedrijfstakonderzoek (BTO)
  • 030-6069733
  • Anne.Hummelen@kwrwater.nl
  • 06-51897085

Anne Mathilde Hummelen is senior-programmamanager bij KWR en programmadirecteur van het TKI Watertechnologie. Als programmamanager zorgt zij ervoor dat relevante ontwikkelingen in maatschappij en technologie worden vertaald naar onderzoeksprogramma’s en -projecten. Anne is verantwoordelijk voor het Bedrijfstakonderzoek, het collectieve onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Dit programma levert de Nederlandse drinkwatersector al tientallen jaren de kennis om nu en in de toekomst continu onberispelijk drinkwater te leveren. Voor TKI Watertechnologie is Anne het centrale coördinatiepunt dat het gezicht is naar en contacten onderhoudt met overheden, kennisorganisaties, bedrijfsleven en andere TKI’s. TKI Watertechnologie stimuleert de ontwikkeling van procestechnologische innovaties voor het verbeteren van de waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid en voor een klimaatpositieve waterketen, in samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisorganisaties en bedrijfsleven.
Anne is civieltechnisch ingenieur (TU Delft) met als specialisatie grond- en drinkwater. Anne heeft zich tijdens haar loopbaan bij KWR zowel beziggehouden met strategisch onderzoek en advies als met project- en programmamanagement. Daarnaast heeft Anne enkele jaren de rol van teamleider vervuld (team Kennis- en Programmamanagement) en deel uitgemaakt van de Ondernemingsraad van KWR.