Nieuws

Jury én publiek kiezen Comsima tot winnaar BTO Implementatieprijs

Op donderdag 11 februari heeft het team van Comsima de BTO Implementatieprijs 2020 gekregen uit de digitale handen van Annette Ottolini, directeur van Evides en voorzitter van het BTO Directeurenoverleg. De uitreiking vormde de feestelijke afsluiting van een geslaagde (virtuele) BTO Festivalweek 2021. Deze tweejaarlijkse prijs beloont de succesvolle samenwerking tussen de professionals van de waterbedrijven/Vewin en KWR-onderzoekers, waarbij de kennis in de praktijk is toegepast. Zowel de juryprijs als de dit jaar voor het eerst gekozen publieksprijs gingen naar Comsima, een model om spanningen in waterleidingen te berekenen. Drinkwaterbedrijven kunnen dit model gebruiken als fysische onderbouwing voor beslissingen over het vervangen van leidingen.

De tweejaarlijkse BTO Implementatieprijs is dit jaar voor de derde keer uitgereikt en omvat voor het eerst ook een publieksprijs. De Implementatieprijs belicht projecten die twee belangrijke aspecten van het BTO-onderzoek laten zien: co-makership, de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en KWR, en het toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk. De jury bestond uit Gerlof Steen van PWN, Louise Vanysacker van De Watergroep, Ruud Bartholomeus en Milou Dingemans, beiden CSO van KWR, en Anne Mathilde Hummelen, programmamanager BTO bij KWR. Zowel de jury als het publiek van de BTO Festivalweek 2021 gaven Comsima de hoofdprijs.

508416454

Video – 02:54
BTO Implementatieprijs nominatie Comsima

Criteria

De jury beoordeelde de vijf ingediende nominaties aan de hand van de volgende criteria:

  • bij hoeveel waterbedrijven de kennis is toegepast;
  • de relevantie voor de drinkwaterbedrijven;
  • de samenwerking tussen de onderzoeker(s) en de waterprofessional(s) en
  • de maatschappelijke meerwaarde en de interesse vanuit de maatschappij voor het project.

Voor internationale aandacht en disseminatie van de projectresultaten zijn bovendien bonuspunten uitgereikt. Alle inzendingen waren van hoge kwaliteit en de scores lagen daarom erg dicht bij elkaar. De projecten met de meeste punten van de jury kwamen in de top 3 waarop ook het publiek van de BTO Festivalweek 2021 kon stemmen: Comsima, EDWARD en Brainport Smart District.

Winnaar: Comsima

In 2012 is de initiële versie ontwikkeld van Comsima, een model om spanningen in waterleidingen te berekenen. Drinkwaterbedrijven kunnen dit model gebruiken als fysische onderbouwing bij de bepaling welke leiding wanneer vervangen moet worden. Gedurende de afgelopen jaren is Comsima in het BTO verder ontwikkeld en toegepast op verschillende casussen bij drinkwaterbedrijven (o.a. Oasen). In 2017 is Comsima voor het eerst toegepast en gevalideerd met storingsgegevens op het gehele leidingnet van een drinkwaterbedrijf (PWN). Als spin-off van dit project is in 2019 een samenwerking ontstaan tussen KWR (ontwikkelaar), Spatial Insight (uitvoerende partij) en acht drinkwaterbedrijven (klant). Het Comsima-team bestond uit Arnoud Drevijn en Jurjen den Besten (Spatial Insight), Peter Horst (PWN), Roel Diemel (Brabant Water), Bas Bouwman (Oasen) en Bas Wols, Karel van Laarhoven en Andreas Moerman (KWR).

Doorzettingsvermogen

De jury wees Comsima als winnaar aan omdat dit model heel relevant is voor de drinkwaterbedrijven, waarvan verschillende de resultaten al in hun praktijk inzetten. Bovendien hebben maar liefst 8 waterbedrijven in het project meegedaan. De jury prijst vooral het doorzettingsvermogen van het team tijdens het lange voortraject, dat uiteindelijk zelfs tot een spin-off bij een commerciële partij heeft geleid. Het winnende team krijgt twee wisseltrofeeën, waarvan er één bij de drinkwaterbedrijven komt te staan en één bij KWR. Bekijk ook het filmpje over Comsima.

Top 3-nominatie: Brainport Smart District

In Helmond wordt de wijk Brandevoort ontwikkeld, die de slimste en meest duurzame wijk ter wereld moet worden. Daarvoor hebben binnen Brainport Smart District aparte ontwerpteams voor verschillende aspecten van de wijk over bestaande sectorale grenzen heen samengewerkt. Zo hebben waterorganisaties, gemeente, provincie en KWR samen een innovatief watersysteem ontworpen met  targets en indicatoren geeft voor de waterambities en daarnaast scenario’s gemaakt die laten zien hoe de targets kunnen worden gerealiseerd en een menukaart samengesteld met technieken die daarvoor kunnen worden ingezet. KWR heeft het proces vormgegeven, relevante kennis aangeleverd en on-demand onderzoek gedaan. Alle betrokken partijen werkten als gelijkwaardige partijen in de ontwerpteams samen en brachten hun eigen kennis en ervaringen in voor de ontwikkeling van het circulaire en klimaatadaptieve watersysteem wijk met water. Het team van Brainport Smart District bestond uit Frank Verwijmeren (BW), Ruud van Nieuwenhuijze (BW), Maarten Nederlof (Aa en Maas), Maarten de Haan, Isabelle de Bok (gemeente Helmond), Dirk van Helvoirt (Waterschap Aa en Maas), Thijs Nooijen (BSD) en Henk-Jan van Alphen, Andrew Segrave, Dimitrios Bouziota en Bram Hillebrand (KWR). Bekijk ook het filmpje over Brainport Smart District.

Top 3-nominatie: EDWARD

In BTO-verband heeft KWR een algoritme ontwikkeld voor het voorspellen van pieken in watervraag:  EDWARD. Het doel van het genomineerde project was om EDWARD operationeel te maken bij Oasen, zodat de modelvoorspellingen jaarlijks automatisch worden bijgewerkt op basis van de laatste metingen. EDWARD gebruikt verschillende klimaat- en vakantiespreidings-scenario’s om de toekomstige ‘piekfactor’ te berekenen. Met deze piekfactor kan vervolgens de benodigde capaciteit van winningsvergunningen, zuiveringen en transportleidingen worden bepaald. Kortom, een getal met grote impact. Met het operationele model heeft Oasen altijd een actuele inschatting van de piekfactor, op basis van actuele KNMI-klimaatscenario’s en dagafzetmetingen uit hun voorzieningsgebied. Hiermee kan Oasen strategische investeringsplannen in de waterleveringsinfrastructuur onderbouwen. Het team dat werkte aan het operationeel maken van EDWARD bij Oasen bestond uit Bas Bouwman, Jurjen den Besten en Brian Buitelaar (Oasen) en Bram Hillebrand, Gijsbert Cirkel, Mirjam Blokker, Peter van Thienen en Erwin Vonk (KWR). Bekijk ook het filmpje over EDWARD.

 

delen