project

Smart Water Networks

Hydroinformatica en ‘smart water’ zijn steeds belangrijker voor de watersector. Het gebruik van deze technologie neemt snel toe en wordt geïntegreerd in alle domeinen van de watersector waar gegevens worden verzameld en geïnterpreteerd. Door deze snelle ontwikkelingen is er behoefte aan een systematisch overzicht van de kennis op het gebied van hydroinformatica zoals deze in verschillende disciplines van wateronderzoek wordt toegepast.

In dit project wordt dit overzicht gemaakt en wordt op basis daarvan een visie en roadmap ontwikkeld op de mogelijke toekomstige rol die hydroinformatica en smart watermanagement in de watersector kan spelen.

De watersector in een snel digitaliserende wereld

De behandeling en valorisatie van geëxtraheerde informatie wordt steeds belangrijker in een maatschappij die toenemend gedigitaliseerd en onderling verbonden is. Het ondersteunen van deze ontwikkelingen met nieuwe technologieën biedt kansen voor de watersector om dingen anders aan te pakken. Dit komt op het juiste moment, nu de water sector op zoek is naar oplossingen voor nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei, verstedelijking, migratie, opkomende schadelijke stoffen en het verouderen van infrastructuur. Het gebruik en de veelzijdige mogelijkheden van digitalisering kan helpen in het toekomstbestendig maken van de watersectoren, zoals dat ook in andere sectoren al gebeurt.

Waardevolle toepassingen zijn daarbij (1) het beheren van data, (2) valorisatie van de geëxtraheerde informatie, (3) digitale optimalisering en controle van systemen en (4) besluitvorming en scenario ontwikkeling op basis van modellen.

Informatie en datawetenschap en digitale technologie zijn relatief nieuwe toevoegingen in de bedrijfsvoering van de watersector. Het vertrouwen in deze technologie neemt echter snel toe en stakeholders op alle niveaus vinden hun weg in de digitale realiteit. Binnen de thema’s hydroinformatica en smart water management wordt de ontwikkeling en toepassing van informatietechnologie in de watersector onderzocht. Deze thema’s zijn per definitie interdisciplinair doordat kennis en methodes uit alle domeinen van wateronderzoek wordt geïntegreerd.

Doelstelling

Dit project geeft een systematisch overzicht van de actuele kennisstand op het gebied van hydroinformatica en smart water binnen KWR, Nederland en internationaal.

Op basis hiervan wordt:

  • Een visie ontwikkeld voor de mogelijke toekomstige rol van hydroinformatica en smart water voor de watersector in het algemeen en Nederland specifiek.
  • De rol en positie van KWR op het gebied van hydroinformatica en smart water verder gedefinieerd.