project

Van leidingdata naar leidingkennis

De besluitvorming welke leiding wanneer te vervangen is één van de belangrijkste vraagstukken voor assetmanagement van het leidingnet. Met beslissingsondersteunende software kunnen waterbedrijven op meer objectieve en transparante wijze leidingen selecteren voor vervanging. Deze software behoeft verbetering, waaronder de beschikbaarheid van goede en representatieve data over de conditie van leidingen en de mogelijkheid om verschillende databronnen te combineren.

Doel van dit project is het maken van:

  1. Een voorstel, in nauw overleg met waterbedrijven, voor een architectuurplan als basis voor input over de leidingconditie voor beslissingsondersteunende softwarepakketten en een verkenning van analysetechnieken voor het combineren van diverse databronnen.
  2. Uitbreiding van COMSIMA met spanningen veroorzaakt door belastingen van waterdruk, grond- en verkeersbelastingen. In eerder BTO is het rekenmodel COMSIMA ontwikkeld om spanningen door bodemzettingen te berekenen. De rekenresultaten van dit project worden gevalideerd in een pilot.

Uitbreiding en validatie van spanningsberekeningen, innovatieve analysetechnieken voor storingen

We maken een kwalitatieve beschrijving van een architectuurplan en beschrijven bestaande databronnen, inclusief matching aan gestelde randvoorwaarden. We inventariseren analysemethoden en maken omschrijvingen van daaraan gerelateerde randvoorwaarden. We rapporteren onze bevindingen en presenteren deze in een wetenschappelijke conferentie, inclusief paper.

Aan bestaande methodieken van spanningsberekeningen die zijn opgesteld in het softwarepakket COMSIMA voegen we interne belastingen (waterdrukken) en externe belastingen (verkeersbelasting, grondbelasting) toe. COMSIMA is gekoppeld aan een GIS en kan berekeningen uitvoeren voor een heel leidingnet. Validatie van dit vernieuwde pakket hebben we uitgevoerd door voor een leidingnet de spanningen in de leidingen te berekenen. Voor deze berekeningen zijn de bodemzettingen gebruikt die afkomstig waren uit satellietmetingen. Nagegaan is of in de leidingen met de hoogste spanningen ook de meeste storingen optreden. Hiervoor zijn USTORE gegevens gebruikt. Uit de pilot bleek inderdaad een verband te bestaan tussen de berekende spanningen en het aantal storingen.

In dit project is tevens een paper geschreven voor de IWA-LESAM conferentie over de prestatie van het leidingnet.

Effectief sturen van vervangingsbeleid

Het idee achter dit project is door goed gebruik te maken van verschillende databronnen en data over de omgeving de onzekerheid over de conditie kleiner wordt, zodat bedrijven hun vervangingsbeleid effectiever kunnen sturen.

Het in UKNOW ontwikkelde architectuurmodel om besluitvorming over het vervangen van leidingen te ondersteunen

Het in UKNOW ontwikkelde architectuurmodel om besluitvorming over het vervangen van leidingen te ondersteunen