project

Big data – Analyse en integratie van chemische en toxicologische gegevens

Het monitoren van de waterkwaliteit van drinkwater is een uitdaging door de aanwezigheid van complexe mengsels van veelal onbekende stoffen die verschillen in concentratie en samenstelling. In de afgelopen tien jaar zijn non-target screening (NTS) en bioassays veelvuldig toegepast als aanvulling op de gerichte chemische analyses.

NTS geeft informatie over de aanwezigheid van opkomende stoffen en/of transformatieproducten. De data-acquisitie, -analyse en -interpretatie is tijdrovend en complex. Door gebruik te maken van bioassays kan de toxiciteit van deze complexe mengsels bepaald worden zonder kennis over de chemische samenstelling van het watermonster. De vertaling van bioassay responsen naar effecten op de humane gezondheid en het milieu is niet eenduidig. Daarom zijn voor diverse bioassays effect-based triggers (EBT) ontwikkeld.

Het eerste doel is van dit project is om de data-acquisitie van de NTS te verbeteren om onbekende stoffen in watermonsters beter te kunnen detecteren. Het tweede doel is om als vervolg op Trigger value data gaps I en II voor twee aanvullende bioassays EBT’s te ontwikkelen en het effect van omzetting van stoffen op de EBT in bioassays voor DNA schade te onderzoeken. Als laatste wordt een nieuw softwareplatform ontwikkeld om de data-analyse van NTS te versnellen en de potentiële toxiciteit beter te evalueren. Door workshops te organiseren kan deze software ook door drinkwaterbedrijven gebruikt worden.