project

Toekomstig watergebruik en piekfactoren bij klimaatverandering

Volgens KNMI-prognoses zullen weerextremen zoals hitte en droogte steeds vaker en langduriger optreden. Pieken in het waterverbruik zullen hierdoor extremer worden en vaker voorkomen. Juist deze pieken zijn maatgevend voor de productie- en transportcapaciteit van drinkwater. Kwantificering van de impact van klimaatverandering op de extremen in de watervraag levert naast prognoses voor de demografische ontwikkeling, cruciale basisinformatie voor lange termijn beslissingen over uitbreiding dan wel reductie van productiecapaciteit.


Bij onderzoek naar de vraag of de drinkwaterinfrastructuur aan toenemende piekvragen kan voldoen, zijn de afgelopen jaren studies uitgevoerd naar de invloed van klimaatverandering en demografische ontwikkelingen (WLO scenario’s) op de watervraag. Daarin zijn de huidige klimaatprognoses voor waterverbruik gebaseerd op slechts twee statistische analyses die gebruikmaken van achterhaalde klimaatscenario’s. Voor een robuuste en geactualiseerde maat voor klimaatinvloed op waterverbruik is het van belang om verbruiksreeksen van meer voorzieningsgebieden te onderzoeken.

Dit project heeft als doel beter inzicht te krijgen in piekfactoren van drinkwaterverbruik bij klimaatverandering, de mogelijke secundaire effecten hiervan en mogelijkheden voor adaptatie. Dat doen we door specifiek de invloed van extremen in het weer (droogte, hoge temperaturen, etc.) op het waterverbruik te kwantificeren.

Duidelijke relatie tussen temperatuur en waterverbruik (dagafzet Wpb Budel 2003). Bron: projectvoorstel

Duidelijke relatie tussen temperatuur en waterverbruik (dagafzet Wpb Budel 2003). Bron: projectvoorstel

Meetreeksen en meteorologische variabelen

We maken gebruik van bestaande langjarige meetreeksen van drinkwaterafzet en meteorologische variabelen en de nieuwste KNMI’14 klimaatscenario’s. Daarnaast wordt ingezoomd op het waterverbruik tijdens enkele recente hittegolven.

De activiteiten zijn als volgt:

  • Data inventarisatie van watergebruik, selectie van te onderzoeken productielocaties en typering van waterverbruik in geselecteerde voorzieningsgebieden.
  • Statistische analyse van klimaatinvloed op watergebruik in referentiegebieden.
  • Evaluatie van bedrijfsvoering bij waterbedrijven tijdens hittegolven.

Zicht op weersafhankelijke veranderingen in waterverbruik

Het project resulteert in bruikbare relaties waarmee professionals van de waterbedrijven voor de eigen voorzieningsgebieden projecties kunnen maken voor weersafhankelijke veranderingen in waterverbruik op korte en lange termijn. De relaties worden indien nuttig en haalbaar beschikbaar gesteld in een eenvoudige rekentool waarmee de gemiddelde dagafzet van een bepaald productiebedrijf kan worden getransformeerd op basis van weervariabelen en klimaatscenario’s.

De resultaten van het onderzoek maken het voor de waterbedrijven mogelijk om rekening te houden met effecten van klimaatverandering bij het opstellen van lange termijn productieprognoses en de hiermee eventueel samenhangende investeringen in drinkwaterinfrastructuur.

Podcast

Mirjam Blokker geeft in aflevering 16 van De Waterwetenschappers antwoord op de vraag: “Hoe beïnvloedt klimaatverandering ons drinkwater?”