project

Horizonscanning en effectenstudies

Horizonscanning – het speuren naar relevante ontwikkelingen die aan de horizon opdoemen – is relevant voor de bedrijfstak omdat het in beeld brengt welke toekomstige ontwikkelingen in technologie, ecologie, economie en maatschappij de drinkwatersector kunnen beïnvloeden, en voor welke vraagstukken die daaruit voortkomen nader onderzoek in het Bedrijfstakonderzoek geboden is.

Met horizonscanning geven we concrete invulling aan de ‘ogen en oren’ functie van het Bedrijfstakonderzoek. Naast kennisvragen kunnen trends ook directe kansen en bedreigingen opleveren voor de waterbedrijven. In beide gevallen is het belangrijk om veranderingen vroegtijdig te signaleren, zodat de drinkwatersector zich optimaal kan aanpassen. Door beslissers en agendasetters in staat te stellen strategische keuzes te maken gericht op de middellange termijn (5-10 j) willen we ervoor zorgen dat de watersector goed voorbereid is op de toekomst.

In dit project verzamelen we op nationaal en internationaal niveau informatie over trends die relevant zijn voor de watersector en vertaal deze in mogelijke kansen en risico’s voor waterbedrijven. We geven aan wat het belang is van de trends die in de komende 2 jaar belangrijk kunnen zijn voor beslissers van waterbedrijven en agendasetters van het Bedrijfstakonderzoek.

Trendwatching, impactanalyse en effectenstudies

Het Horizonproject bestaat uit een aantal activiteiten: trendwatching, impactanalyse en effectenstudies. Er worden trendalerts opgesteld, en de impact van trends voor de watersector wordt bepaald. Voor relevante trends wordt in een effectenstudie de strategische keuzemogelijkheden voor waterbedrijven bepaald.

De horizonscanners nemen deel aan verschillende nationale en internationale netwerken van toekomstverkenners zodat goed gebruik gemaakt wordt van beschikbare informatie over ontwikkelingen (bijv. scenario’s van de planbureau’s) en methoden. Ook doen de horizonscanners onderzoek om up to date te blijven over de geschikte methoden voor toekomstverkenningen en om de nieuwste theorieën te operationaliseren in tools (methodologieontwikkeling). Het idee is om deze ervaringskennis in bruikbare hulpmiddelen voor strategen en beslissers van waterbedrijven te vertalen.

Trendalerts, issuelijst, effectenstudie

De opbrengsten van dit project zijn:

  1. Trendalerts waarin beschreven wordt wat de belangrijke maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn en welke kansen en bedreigingen kunnen ontstaan voor de waterbedrijven.
  2. Een issuelijst met nieuwe vragen voor de programmering van het Bedrijfstakonderzoek.
  3. Een effectenstudie bestaande uit een alert (in de vorm van een animatie), een analyse en een advies.