Nieuws

Nieuwe onderzoeksvisie BTO/WiCE 2024-2029: actueel en urgent

Acht thema’s en Water in de Circulaire Economie in Onderzoeksvisie 

De Onderzoeksvisie voor 2024-2029 voor BTO/WiCE toont een gevarieerd en actueel programma met innovatie, waardevolle kennisontwikkeling en sturing op maatschappelijke impact. Op 1 januari 2024 start het nieuwe BTO/WiCE-programma voor 2024–2029. Het Thematisch Onderzoeksprogramma omvat acht thema’s. Daarnaast is er het programma WiCE, dat werkt aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie, met een focus op water met een zesjarenplan 2024-2029.

Drinkwaterbedrijven in Nederland en België hebben een unieke samenwerking in de onderzoeksprogramma’s BTO en WiCE en dat al gedurende een aantal decennia. In 2023 vierden de waterbedrijven dat het collectieve onderzoeksprogramma voor de drinkwatersector al veertig jaar bestaat. De grote maatschappelijke opgave in een snel veranderende en steeds complexer wordende wereld, vraagt antwoorden op gezamenlijke uitdagingen voor de drinkwatersector; het BTO/WiCE programma levert de benodigde kennis hiervoor. Solide, betrouwbare en hoogwaardige wetenschappelijke kennis, innovatie en technologie. Het BTO/WiCE-onderzoek komt ook ten goede aan de wetenschappelijke en professionele gemeenschappen in de watersector en aan de maatschappij in het algemeen.

Lees hier meer over de onderzoeksvisie.

Lees hier meer over het collectieve onderzoek van de drinkwaterbedrijven.

delen