project

Ariel

KWR en Wetsus hebben een prototype ontwikkeld van een inspectierobot voor het drinkwaterleidingnet. Dit prototype zal binnen het AIR-project verder worden uitgewerkt tot een praktisch toepasbaar volledig autonoom robotsysteem.

Effectief assetmanagement door frequente robotische inspecties

Voor effectief assetmanagement dat leidt tot optimale prestaties van het drinkwaterleidingnetwerk is een goed beeld nodig van de toestand van de leidingen. De technieken die daarvoor nu beschikbaar zijn, voldoen niet aan alle wensen. Een systeem van autonoom werkende robots, die vrijwel permanent in het leidingnet verblijven, kan bijdragen aan betere kennis over de toestand van het leidingnet en daarmee bijdragen aan betere beslissingen over bijvoorbeeld wel of niet vervangen van leidingdelen. KWR en Wetsus hebben een eerste prototype voor een dergelijke autonome robot ontwikkeld in het kader van het Bedrijfstakonderzoeksproject Ariel

Concept van een autonome robot voorzien van sensoren voor het bepalen van de toestand van de buiswand en het detecteren van lekken.

Concept van een autonome robot voorzien van sensoren voor het bepalen van de toestand van de buiswand en het detecteren van lekken.

Prototype

Het prototype is nog niet autonoom, maar doet zijn werk aan een kabel. De ontwikkeling is gebruikt om alle relevante aspecten in kaart te brengen en de technische uitdagingen op te lossen, als basis voor doorontwikkeling naar een volledig autonoom robotsysteem. De realisatie van dit prototype onderbouwt de haalbaarheid van het concept van autonome inspectierobots in het waterleidingnet.

Vervolgproject

In opvolging van het Ariel-project is het AIR-project gestart, dat het concept verder ontwikkelt tot een praktisch toepasbaar product.