project

Voorkomen en verwijdering van nanodeeltjes in de drinkwaterzuivering

Door een wereldwijde toename in het gebruik van nanodeeltjes in bijvoorbeeld consumenten- en farmaceutische producten wordt verwacht dat deze deeltjes zullen toenemen als bron van verontreiniging in het milieu (lucht, bodem en water). Een toename in het gebruik van nanodeeltjes vergroot de afgifte van deze materialen in het milieu en in bronnen van drinkwater.

De risico’s verbonden met nanodeeltjes in bronnen van drinkwater zijn nog grotendeels onbekend. Dit als gevolg van een gebrek aan kennis over (I) toxische effecten van deze deeltjes, (II) het lot en gedrag ervan in het milieu en (III) verwijdering van nanodeeltjes door waterzuiveringsprocessen. Ook zijn er (IV) onvoldoende analytische technieken voor het meten van nanodeeltjes. Deze kennislacunes maken de verwijdering van de deeltjes uit water een technologisch en maatschappelijk relevant onderwerp voor gezond en veilig drinkwater.

(Afval)waterzuiveringsinstallaties zijn belangrijke barrières in de levenscyclus van nanodeeltjes in het milieu en vertegenwoordigen een barrière tegen de potentiële afgifte van deze deeltjes in het milieu en vormen een belangrijke bescherming voor de volksgezondheid. De huidige waterzuiveringsinstallaties zijn echter niet (specifiek) ontworpen voor de verwijdering van nanodeeltjes. Het doel van dit onderzoek is om het vóórkomen van nanodeeltjes in bronnen van drinkwater te bepalen, alsmede de verwijdering te bepalen van die deeltjes in bestaande drinkwaterzuiveringsprocessen.

Nanodeeltjes op een membraan

Nanodeeltjes op een membraan

Onderzoek bij (afval)waterzuiveringsinstallaties

Voor klassieke zuiveringsprocessen (zandfiltratie, coagulatie/flocculatie en actief koolfiltratie) en meer geavanceerde zuiveringsprocessen (membraanfiltratie) geven we antwoord op de volgende openstaande vragen over nanodeeltjes in de waterzuivering:

  • Komen nanodeeltjes voor in bronnen voor drinkwater?
  • Worden nanodeeltjes verwijderd door huidige zuiveringsprocessen?

Voorkomen en verwijderen van nanodeeltjes

De verwachte opbrengsten van het project zijn:

  • Informatie over het voorkomen van nanodeeltjes in de drinkwaterbronnen en informatie over de hoeveelheid en typen deeltjes die (eventueel) voorkomen in de drinkwaterzuivering.
  • Inzicht in het effect van geselecteerde nanodeeltjes op de bedrijfsvoering van geselecteerde zuiveringsprocessen.
  • Kennis over de verwijdering van nanodeeltjes door bestaande zuiveringsprocessen.
  • Rapport/publicatie over voorkomen en verwijdering van nanodeeltjes in de waterzuivering.