project

Slimmer meten

In het kader van de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater (AMVD) en ander onderzoek is vaak uitgebreid gemeten aan de waterkwaliteit. De concentratieverdeling van micro-organismen lijkt zeer variabel zowel in ruw als in behandeld water. Deze variabiliteit kan grote invloed hebben op het risico en de risicoschatting in de AMVD.

Statistische interpretatie van de verzamelde gegevens over indicatorbacteriën heeft geleerd dat het stochastisch modeleren van de concentraties om de gemiddelde concentratie en de variatie daarom heen te bepalen lastig is. Monstermethoden en volumes (detectiegrenzen) verschillen. In de huidige situatie wordt doorgaans een momentaan monster genomen dat met kweekmethoden wordt onderzocht op de aanwezigheid van indicatororganismen.

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van andere monsterstrategieën en analysetechnieken voor hun toepasbaarheid voor het bepalen van de concentratie organismen in water.

Alternatieve meetstrategieën in vuil en schoon water

Onderzocht wordt of meetprogramma’s (monstervolume, frequenties en verdeling in tijd) slimmer kunnen worden opgezet door bijvoorbeeld op basis van de voortschrijdende resultatenreeks het meetprogramma aan te passen. Deze aanpassingen kunnen eenvoudig zijn (monstervolumes, monstermomenten) of geavanceerder door bijvoorbeeld continu en cumulatief over de tijd monsters te nemen, of momentaan automatisch, op basis van procescondities of andere signalen. Concreet doen we het volgende:

  1. Inventarisatie van alternatieve meetstrategieën in vuil water. Met simulaties wordt onderzocht hoe de verwachte resultaten zouden kunnen worden geïnterpreteerd in het kader van kwantitatieve risicoanalyse in verhouding tot ‘traditionele’ methoden. Twee potentieel effectieve methoden worden geselecteerd en in de praktijk beproefd op uitvoerbaarheid en resultaat.
  2. Inventarisatie van alternatieve meetstrategieën in schoon water, bijvoorbeeld voor waterkwaliteitscontrole. Met simulaties wordt onderzocht hoe de verwachte resultaten zouden kunnen worden geïnterpreteerd in het kader van kwantitatieve risicoanalyse in verhouding tot ‘traditionele’ methoden. Twee potentieel effectieve methoden worden geselecteerd en in de praktijk beproefd op uitvoerbaarheid en resultaat.

Meetstrategieën en effectiviteit van zuivering karakteriseren

De resultaten kunnen worden gebruikt voor meetstrategieën bij het geplande onderzoek in de bron en in het distributienet. Ook biedt het mogelijkheden om de effectiviteit van de zuivering beter te karakteriseren.