Raül Glotzbach

Raül Glotzbach

  • Onderzoeker
  • 030-6069698
  • raul.glotzbach@kwrwater.nl
  • 06-21683760

Raül Glotzbach werkt als wetenschappelijk onderzoeker in het team Innovatie & Valorisatie. Bij KWR werkt hij aan het mogelijk maken van de groei van Watershare als internationale kennisuitwisselingsgemeenschap door de realisatie van strategische prioriteiten. Raül is ook betrokken bij verschillende EU-projecten, namelijk B-WaterSmart, ULTIMATE en Water-Mining. Raül werkte eerder samen met het Netherlands Water Partnership (NWP) aan het beheer van een adviesprogramma opgezet door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ter ondersteuning van Nederlandse ambassades in 11 partnerlanden om waterprogramma’s te implementeren. Hij heeft ook gewerkt aan andere initiatieven die de kennis en expertise van de Nederlandse watersector positioneren om samen te werken, toekomstbestendige oplossingen creëren en de wereldwijde waterimpact katalyseren. Daarnaast werkte hij samen met de International Water Association (IWA) om de verbinding tussen stedelijke belanghebbenden en hun bekkens om duurzame ontwikkeling te bevorderen binnen het programma Basins of the Future Programme.