Nieuws

Kansen voor wateronderzoek in het coronajaar 2020

Een terugblik op de mogelijkheden die we ondanks de crisis toch wisten aan te grijpen

De wereldwijde coronapandemie stelde in 2020 alle sectoren in de samenleving voor enorme uitdagingen. Zo ook voor de (inter)nationale watersector en de rol daarbinnen van KWR als maatschappelijk betrokken onderzoeksinstituut. Enerzijds deelden onze rioolwateronderzoekers wereldwijd hun methode om de coronabesmetting in steden te monitoren. Anderzijds zagen we kans via nieuwe, digitale wegen onze hechte samenwerking met klanten en partners grotendeels op een hoog peil te houden. Hoe kijken de onderzoekers en stafmedewerkers terug op dit jaar? Welke ontwikkelingen deden zich voor in de Nederlandse en internationale watersector? Welke kansen grepen we aan om klanten te blijven voorzien van slimme, innovatieve oplossingen? Lees hier hun persoonlijke ervaringen.

Frederic Beén 

Frederic Been A

KWR is al jaren bezig met het concept om rioolwateronderzoek in te zetten als spiegel van de samenleving. Met COVID-19 is nu zichtbaar geworden hoe bruikbaar deze technieken zijn. Dit heeft tot een doorbraak geleid in bekendheid, en ons netwerk is – net als het virus – in de afgelopen negen maanden exponentieel gegroeid. We werken nu met de hele wereld samen, van het Midden-Oosten tot Azië en Afrika. Dat vind ik enorm verrijkend. Het stemt me positief over de toekomst van rioolwateronderzoek als erkende discipline, zodat we nog meer op zoek kunnen gaan naar mogelijke toepassingen met het oog op de gezondheid. Behalve pathogenen zouden dat ook indicatoren voor ziekten zoals kanker kunnen zijn. Maar daarvoor moeten nog veel fundamentele vragen worden beantwoord.

Lisa Andrews

Lisa Andrews, KWR

Precies toen de coronapandemie in Nederland uitbrak, startte ik met mijn nieuwe baan bij KWR als Scientific Research en Engagement Manager voor Watershare. Met mijn eerdere ervaring in online engagement van internationale gemeenschappen werd ik direct aan het werk gezet. Al in de eerste week organiseerden we een webinar over rioolwateronderzoek waar ruim 1.000 mensen vanuit de hele wereld aan deelnamen. KWR heeft zich door het werk van Gertjan Medema en zijn team gevestigd als een gerenommeerd onderzoeksinstituut op het gebied van COVID-19 rioolwateronderzoek. Ook grepen we de gelegenheid aan om dit onderwerp in samenwerking met de leden van Watershare te verankeren in een nieuwe community of practice.

Joep van den Broeke

Joep van den Broeke A

Het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE) heeft in de afgelopen tijd een veel groter bereik gekregen dan voorheen. We hebben onze fysieke roadshows naar waterbedrijven en andere partners moeten ombuigen naar digitale bijeenkomsten. Daaruit is een heel mooie samenwerking voortgekomen met Platform Water Ontmoet Water (WOW). Samen organiseerden we een serie van webinars over WiCE, waar veel mensen op afkwamen. Volgend jaar gaan we verder met Platform WOW over het thema Water in de Stad. De omschakelingen vragen veel voorbereiding, dat wel. Maar er zijn nog veel meer projecten te noemen die succesvol zijn doorgegaan. We weten elkaar te vinden en komen nog steeds tot creatieve oplossingen. Geeltjes plakken en brainstormen lukt ook op afstand.

Mariëlle van der Zouwen

Zouwen Marielle van der

Het afgelopen jaar heeft de term ‘vitale sector’ echt betekenis gekregen. Bij KWR werken we voor zo’n onmisbare schakel in de maatschappij. Voor de watersector zetten we ons in op het gebied van waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, de transitie naar een circulaire economie, en veel meer. Ik vind het fantastisch dat dit allemaal ondanks alles ‘gewoon’ door kon gaan. We hebben onze veerkracht laten zien. Jarenlang heeft KWR geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland. Nu oogsten we de resultaten, en staan we allemaal voor elkaar klaar om te leveren. Deze tijd leert ons dat hoogkwalitatief onderzoek een verankering nodig heeft in een duurzaam netwerk.

Gijsbert Cirkel

Cirkel Gijsbert

Het afgelopen jaar zijn we in een online wereld terechtgekomen. Voor ons werk zitten daar twee kanten aan. Bij lopende projecten is het een groot voordeel om tussendoor even contact te hebben met de opdrachtgever. De drempel om een digitale afspraak te maken en een dilemma door te spreken, is laag. Je begrijpt eerder welke kant het op moet gaan en stuurt makkelijker bij. Om nieuwe projecten van de grond te krijgen, of voor projecten in de opstartfase, is het lastiger. Vaak is fysiek overleg nodig voor creatieve processen en om elkaar echt te doorgronden. Tegenwoordig neem ik daarom in onze aanbiedingen een overlegmix op: we starten fysiek, en kunnen daarna snel schakelen met online middelen. Dat betekent een flinke efficiëntieslag.

Petra Holzhaus 

Als teamleider merk ik dat het – ondanks werken op afstand – toch mogelijk is om ons teamgevoel vast te houden, wat heel erg nodig is voor het samenwerken. Grote projecten zoals Roadmap Drinkwaterdistributie 2050 hebben zich verplaatst naar het digitale domein. Het organiseren van online workshops hebben we snel in de vingers gekregen. Ging er bij de eerste keren eens iets mis, dan hadden de klanten daar begrip voor. En voor ons waren dat leermomenten. De webinars die KWR voor de waterbedrijven organiseert, zijn heel laagdrempelig. Het is veel makkelijker geworden om een uurtje aan te haken; de afstand telt niet meer. Ons werk bereikt daardoor meer mensen dan voorheen, dat is een flinke winst!

Jan Vreeburg

Kijkend naar de laatste negen maanden is mijn contact met de buitenwereld in een stroomversnelling geraakt. Met het Taskforce International onderzoeken we kansen voor KWR om onze waterkennis en onderzoekscapaciteiten ook in het buitenland te ontwikkelen. Het gaat dan in de eerste plaats om goede relaties opbouwen met mogelijke nieuwe partners. Met de uitstekende videoverbindingen die de laatste tijd binnen handbereik zijn gekomen, is het plotseling veel makkelijker om over afstanden heen te praten. In plaats van alles in één week te moeten bespreken wanneer je elkaar bezoekt, spreid je het uit over de tijd. De druk neemt af, de efficiency neemt toe. Zo zijn we bijvoorbeeld mooie samenwerkingen met Panama, India en Frankrijk van de grond aan het krijgen.

Hans Ruijgers

Hans Ruijgers

Door helder en accuraat te communiceren over ons COVID-19 rioolwateronderzoek, hebben mensen wereldwijd KWR leren kennen. Door de duur van de pandemie deden zich voor mij als perswoordvoerder onverwacht veel kansen voor om relaties op te bouwen met journalisten – zelfs van de New York Times. In de afgelopen maanden heb ik nog meer bewondering gekregen voor de expertise van mijn collega’s en hun vermogen om samen te werken met andere onderzoekers en kennispartners in Nederland, Europa en ver daarbuiten. En dat we die kennis ook onder grote tijdsdruk tijdig en begrijpelijk naar buiten weten te brengen. Veel ging via Twitter en LinkedIn, wat ervoor zorgde dat het aantal volgers razendsnel groeide. Hier kunnen we van blijven profiteren. Daarnaast heeft mijn team in no time de focus naar de interne communicatie verlegd. Hoe houd je 180 thuiswerkende collega’s aangesloten bij het collectief? Net als in zoveel andere organisaties is ook bij KWR de (massale) Teamsmeeting gemeengoed geworden. Voor mijn vakgebied is ‘terug naar het oude normaal’ geen optie.

delen