Over ons

Water vormt de basis van ons leven. Het is nodig voor de natuur, voor mensen, voor voedselproductie en voor economische ontwikkeling. De beschikbaarheid van voldoende, schoon water is een wereldwijd maatschappelijk vraagstuk geworden. In een water-wise world werken we aan een optimale inrichting en beheer van de watercyclus, met een circulaire economie als belangrijke drijfveer en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN voor ogen. Leidend bij het onderzoek van KWR is de wetenschapsvisie, die vertaald is in vijf onderzoeksprogramma’s.

Water vormt de basis van ons leven. Het is nodig voor de natuur, voor mensen, voor voedselproductie en voor economische ontwikkeling. De beschikbaarheid van voldoende, schoon water is een wereldwijd maatschappelijk vraagstuk geworden. In een water-wise world werken we aan een optimale inrichting en beheer van de watercyclus, met een circulaire economie als belangrijke drijfveer en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN voor ogen. Leidend bij het onderzoek van KWR is de wetenschapsvisie, die vertaald is in vijf onderzoeksprogramma’s.

De kennisonderneming KWR

KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving. Bij KWR voelen we een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water. Onze wetenschappelijke bevindingen en de praktische innovaties die daaruit voortvloeien, dragen wereldwijd bij aan een duurzame beschikbaarheid van water in de stedelijke waterketen.

Bridging Science to Practice

Bridging Science to Practice is het motto van KWR. Onze onderzoekers werken op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Hun kracht schuilt in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers in de Nederlandse en internationale watersector. We hebben een stevige reputatie opgebouwd als innovatieversneller en internationale netwerkbouwer van topniveau. In (inter)nationale samenwerkingsverbanden vervullen we steeds vaker een coördinerende rol.

Onze mondiale, Europese en nationale ambities, die zijn toegelicht in onze missie hebben wij vertaald in 5 KWR onderzoeksprogramma’s die hieraan een concrete bijdrage leveren:

Om deze waterwijze wereld mogelijk te maken, wil KWR bruggen slaan tussen wetenschap en praktijk op al deze schaalniveaus. Alleen zo kunnen we technische en maatschappelijke oplossingen realiseren. Wij beschouwen water in de brede context van de Water-Energie-Voedsel Nexus. De Circulaire Economie is al leidend in veel van onze onderzoeksinitiatieven. KWR heeft de ambitie om met hoogwaardig en excellent onderzoek zowel nationaal als internationaal voorop te lopen bij het vinden van wetenschappelijke oplossingen voor wereldwijde watervraagstukken.

De basis van het onderzoek bij KWR vormt het  Bedrijfstakonderzoek (BTO) voor de drinkwaterbedrijven. Het BTO heeft als doel om in de eigen praktijk van individuele waterbedrijven en met meerwaarde voor het collectief verkenningen, verdiepingen en uitbreidingen te realiseren op bovengenoemde thema’s. Ook kan een onderwerp uit één van de thema’s worden toegepast op de eigen praktijk om ervaring op te doen (launching customer).

Geschiedenis van KWR

KWR komt voort uit Kiwa, een keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, opgericht in 1948. Aanvankelijk vond het drinkwateronderzoek plaats in Rijswijk. In 1973 werd een terrein in Nieuwegein gekocht, nabij het Lekkanaal, waar het ‘speurwerkonderzoek’ startte: onderzoek naar de acute en chronische toxiciteit van oppervlaktewater. Dit vormde de basis voor het huidige KWR. In 2006 werd KWR een zelfstandige organisatie, met de Nederlandse waterbedrijven als aandeelhouders. Op 18 september 2015 opende minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het huidige KWR-gebouw, waarmee een nieuw tijdperk van verdere samenwerking, kennisdelen en innovatie werd ingeluid. In 2016 kregen we onze eerste buitenlandse aandeelhouder: het Belgische De Watergroep.

 • Organisatie

  Organisatie

  Tot onze klantenkring behoren waterbedrijven, waterschappen, overheden, industrie en mkb. Hiermee bestrijkt KWR de hele watercyclus, zowel nationaal...

 • Kennis- en innovatiemodel

  Kennis- en innovatiemodel

  KWR past wetenschappelijke kennis toe in de waterpraktijk. Onze strategie is gericht op drie samenhangende kennismarkten. Samen met...

 • Onderzoeksagenda en borging

  Onderzoeksagenda en borging

  Water is essentieel voor alle leven op aarde. Het is nodig voor de natuur, voor onze voeding en...

 • Ons gebouw

  Ons gebouw

  Samenwerken, kennisdelen en innovatie; het zijn deze waarden van KWR die medewerkers en gasten ervaren in onze huisvesting.

 • Publicaties

  Publicaties

  De resultaten van ons wetenschappelijk onderzoek vinden hun weerslag in onze publicaties. Wij vinden het belangrijk dat onze...

 • Werken bij KWR

  Werken bij KWR

  Bij KWR werken mensen die de waterwetenschap verder brengen. Vakspecialisten die hun expertise inzetten om praktijkgerichte vraagstukken van...

Vacatures

Heb je de indruk dat KWR een inspirerende werkomgeving biedt, maar bevat ons vacature aanbod momenteel geen directe aanknopingspunten? Dan nodigen we je uit om een open sollicitatie te sturen naar Vacancy@kwrwater.nl. We zijn altijd op zoek naar nieuw talent!

KWR in cijfers

 • 178
  Medewerkers
 • 66
  112
  Man/Vrouw
 • 199
  Publicaties
 • 3272
  Citaties

Onze publicaties

In de bibliotheek van KWR staan alle openbare rapporten, proefschriften, boeken en wetenschappelijke- en vakartikelen van onze onderzoekers.

Ga naar onze bibliotheek
Laatste publicaties