project

Inrichting proeftuin Veghel

In dit project leggen we een wetenschappelijk fundament voor de inrichting van de aankomende “proeftuin infra” van Brabant Water te Veghel op het specifieke vakgebied van nieuwe en in de praktijk toegepaste materialen, uitvoeringsmethoden en inspectietechnieken voor de ondergrondse waterinfrastructuur.

Proeftuin gericht op het testen van innovaties

In het strategisch programma Vitalisatie wil Brabant Water door procesverbeteringen en technische innovaties een stijging van 150 tot 400 km per jaar van de saneringsomvang mogelijk maken. Om innovaties in de praktijk te toetsen wil Brabant Water een proeftuin inrichten nabij pompstation Veghel. In deze proeftuin worden innovaties in een realistische en veilige omgeving onder geconditioneerde en extreme omstandigheden getest. Dit zijn bijvoorbeeld innovaties op het gebied van nieuwe materialen, netwerkconfiguraties, aanleg- en verwijderingstechnieken, inspectietechnieken, lekverlies en meet- en regeltechnieken. KWR ondersteunt bij het inrichten van de proeven op basis van een onderbouwde theorie of hypothese die objectief en met voldoende betrouwbaarheid getest kan worden.

KWR adviseert over de selectie van proeven en de wetenschappelijke uitvoering

Vanwege de wetenschappelijke kennis en expertise wordt KWR betrokken bij het ontwerp van de proeftuin. De nadruk van de activiteiten van KWR ligt op:

  • adviseren bij de selectie van onderzoeksonderwerpen;
  • vertalen van de probleemstelling en theoretische context naar een onderzoeksopzet en (conceptueel) ontwerp;
  • adviseren over borging kwaliteit van metingen (representativiteit en nauwkeurigheid van de meetopzet, reproduceerbaarheid van de resultaten, implementeren van een evaluatiemethodiek om onderzoeksresultaten onderling te kunnen vergelijken).

Twee proeftuinideeën geselecteerd en uitgewerkt – lekdetectie en temperatuurbeheer

Uit de zeven door KWR opgestelde onderzoekthema’s selecteerde Brabant Water er twee voor uitwerking in de proeftuin:

  1. toetsing en vergelijking van detectietechnieken naar sluimerende leidinglekken met akoestische metingen en tracergassen;
  2. onderzoek naar invloedsfactoren en beheersmaatregelen voor hoge drinkwatertemperaturen.

Voor deze twee thema’s heeft KWR aandachtspunten en randvoorwaarden beschreven. Hiermee is een conceptueel ontwerp opgesteld, bedoeld als basis voor het realiseren van een concreet en definitief ontwerp, inclusief een globale inrichting van de proeftuin in Veghel.

Stappenplan voor aanleg van de proeftuin

Voor de aanleg van de proeftuin is het nodig het conceptuele ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Daarvoor is het nodig eerst de uit te voeren experimenten te prioriteren. Vervolgens is het mogelijk een definitief ontwerp uit te werken door:

  • te bepalen welke parameters worden gemeten en met welke meetinstrumenten;
  • te bepalen of aanleg in de beschikbare ruimte is te realiseren en op welke termijn;
  • de criteria te onderzoeken voor het slagen van de experimenten;
  • een bouwtekening te maken en een componentenlijst op te stellen van de gehele installatie.

De aan te leggen proeftuin vormt een unieke omgeving voor het opdoen van nieuwe inzichten rond lekdetectietechnieken en drinkwatertemperaturen. De proefinstallatie is generiek van opzet en biedt in de toekomst tevens ruimte aan onderzoek naar een breed scala aan toepassingen op het gebied van drinkwaterdistributie.