project

Innovaties testen in een realistische en veilige omgeving onder geconditioneerde en extreme omstandigheden

Inrichting proeftuin Veghel

Expert(s):
ir. Ralph Beuken, dr. Joost van Summeren

 • Startdatum
  01 jan 2018
 • Einddatum
  31 dec 2018
 • Opdrachtgever
  Bedrijfstakonderzoek
 • samenwerkingspartner(s)

In dit project leggen we een wetenschappelijk fundament voor de inrichting van de aankomende “proeftuin infra” van Brabant Water te Veghel op het specifieke vakgebied van nieuwe en in de praktijk toegepaste materialen, uitvoeringsmethoden en inspectietechnieken voor de ondergrondse waterinfrastructuur.

Proeftuin gericht op het testen van innovaties

In het strategisch programma Vitalisatie wil Brabant Water door procesverbeteringen en technische innovaties een stijging van 150 tot 400 km per jaar van de saneringsomvang mogelijk maken. Om innovaties in de praktijk te toetsen wil Brabant Water een proeftuin inrichten nabij pompstation Veghel. In deze proeftuin worden innovaties in een realistische en veilige omgeving onder geconditioneerde en extreme omstandigheden getest. Dit zijn bijvoorbeeld innovaties op het gebied van nieuwe materialen, netwerkconfiguraties, aanleg- en verwijderingstechnieken, inspectietechnieken, lekverlies en meet- en regeltechnieken. KWR ondersteunt bij het inrichten van de proeven op basis van een onderbouwde theorie of hypothese die objectief en met voldoende betrouwbaarheid getest kan worden.

KWR adviseert over de selectie van proeven en de wetenschappelijke uitvoering

Vanwege de wetenschappelijke kennis en expertise wordt KWR betrokken bij het ontwerp van de proeftuin. De nadruk van de activiteiten van KWR ligt op:

 • adviseren bij de selectie van onderzoeksonderwerpen;
 • vertalen van de probleemstelling en theoretische context naar een onderzoeksopzet en (conceptueel) ontwerp;
 • adviseren over borging kwaliteit van metingen (representativiteit en nauwkeurigheid van de meetopzet, reproduceerbaarheid van de resultaten, implementeren van een evaluatiemethodiek om onderzoeksresultaten onderling te kunnen vergelijken).

KWR zorgt voor de vastlegging van uitgangspunten en de opzet van proeven

Voor het borgen van het wetenschappelijke karakter van de proeven is het van belang dat de opzet en de uitvoering goed is gedocumenteerd. Hiervoor geeft KWR ondersteuning.