project

Microbiologische afbraak verontreinigingen in omgekeerd-osmose concentraat (VO kraamkamer)

In dit project onderzoeken we de mogelijkheid voor het (micro)biologisch omzetten van specifieke probleemstoffen die bij de drinkwaterproductie ontstaan in omgekeerd-osmose (Reverse Osmosis, RO) concentraat. De afscheidbare vorm van deze stoffen kan selectief worden verwijderd. Specifieke verwijdering van bepaalde probleemstoffen wordt voor afvalwaterbehandeling in andere velden zoals de (bio)industrie al op grote schaal toegepast. Hierin zijn microbiologische processen leidend.

Uitdagingen voor omgekeerde osmose

Door verslechtering van de waterkwaliteit in conventionele bronnen, wijken drinkwaterbedrijven en andere sectoren vaak uit naar zuiveringstechnieken met nanofiltratie en/of omgekeerde osmose (RO). Reststromen van deze membraanscheidingstechnieken zijn normaal 20-25% van het volume van de voedingsstroom. Ze bevatten daardoor vier tot vijf keer hogere concentraties opgeloste stoffen. Voor een veilige en verantwoorde verwerking van het concentraat is reststroommanagement belangrijk, maar hiervoor is niet altijd een geschikte methode beschikbaar.

Bij lozing moet het concentraat aan eisen voldoen die afhankelijk zijn van het lozingspunt. Door ongewenste componenten selectief uit de reststroom te verwijderen, kan aan specifieke (lozings)eisen worden voldaan. Dit kan een verbreding betekenen voor de reststroommanagementopties.

In dit project onderzoeken we de mogelijkheid voor het (micro)biologische omzetten van specifieke probleemstoffen in omgekeerd-osmose (RO) concentraat. De afscheidbare vorm van stoffen die hierbij ontstaat, is selectief te verwijderen. In 2020 is een trendalert hierover opgesteld. In dit kraamkameronderzoek willen we de meest veelbelovende technieken verder uitwerken en uittesten

Prioriteitenlijst van probleemstoffen en technieken

Allereerst voeren we een literatuurstudie uit. Data die bij drinkwaterbedrijven zijn verzameld resulteren in een prioriteitenlijst van stoffen die uit het RO-concentraat moeten worden verwijderd. Daarna wordt een selectie gemaakt van de meest veelbelovende technieken voor reststroommanagement van RO-concentraat. Na een selectie van de meest veelbelovende stoffen en technieken voor microbiologische verwijdering, vinden hiermee laboratoriumexperimenten plaats.

Nieuwe microbiologische technieken

Dit kraamkameronderzoek resulteert in de volgende opbrengsten en toepassingen:

  • Onderbouwde prioritering van specifieke probleemstoffen die verwijderd moeten worden uit het RO-concentraat. Deze keuze is gebaseerd op de recent verschenen trendalert met aanvullende literatuurstudie en een extra inventarisatie van de prioritering van de drinkwaterbedrijven.
  • Keuze van meest veelbelovende technieken voor de verwijdering van bovengenoemde probleemstoffen. Deze keuze is eveneens gebaseerd op de recent verschenen trendalert en een extra inventarisatie bij de drinkwaterbedrijven.
  • Experimentele resultaten van een laboratoriumstudie waarin een techniek wordt getest voor de microbiologische verwijdering van specifieke probleemstoffen uit een complexe(re) watersamenstelling.