project

Microplastics in de zuivering

Plastics zijn een alomtegenwoordig onderdeel van het dagelijks leven en worden in heel Nederland in zoet water aangetroffen. In dit project karakteriseren wij de aard en de hoeveelheid microplastics (20 – 500 µm) in verschillende stadia van de drinkwaterzuivering, en wat er gebeurt met de uit het water verwijderde microplastics.

Ook biedt het een platform om aangesloten te blijven bij microplasticsprojecten, initiatieven, en -kennisuitwisselingen van andere kennisinstellingen en consortia zoals Norman. Het zal zich toespitsen op de ontwikkeling van concentraties microplastics (MPs) van bron (infiltratie- en opslagbekkens) en verschillende behandelingsstappen (bodempassage, verschillende drinkwaterbehandelingen).

Tijdens dit onderzoek zullen op enkele belangrijke locaties de microplastichoeveelheden (zowel deeltjesgrootte als deeltjeshoeveelheid) in kaart worden gebracht. Naast het bepalen van de hoeveelheid microplastic in de natuurlijke zuivering zal ook worden gekeken in hoeverre plastics onbedoeld vrijkomen tijdens de zuivering. Zo zijn er aanwijzingen dat b.v. de hoeveelheid microplastics na actieve koolfiltratie toenam. Naast deze werkzaamheden zal worden verkend in hoeverre klanten microplastics in relatie tot drinkwater als een probleem zien/ervaren.