project

Nanoplastics in drinkwater

Het wordt steeds duidelijker dat plastic overal aanwezig is. Het is aangetoond in vele milieucompartimenten, zoals bodem, slib, oppervlaktewater en lucht. Gegevens over het voorkomen van (zichtbare) deeltjes microplastic in oppervlaktewater zijn summier beschikbaar, terwijl over de nóg kleinere fracties totaal geen inzicht bestaat.

Een grote reden voor de onbekendheid is dat de juiste manier van bemonstering, analyse en risicobeoordeling nog niet bekend is. Zo is al wel veel vooruitgang geboekt in het meten van microplastics (20 µm–5 mm), maar voor de kleinere nanoplastics (50 nm–20 µm) is echter nog veel onduidelijk en zijn meetmethoden wereldwijd nog in ontwikkeling.

Dit project beoogt een nieuwe meetmethode voor nanoplastics met thermogravimetrische analyse (TGA) gekoppeld aan gaschromatografie. Met deze techniek wordt een gedroogd waterconcentraat gepyrolyseerd en de afbraakproducten worden vervolgens gedetecteerd met massaspectrometrie. Ook de implementatie, monstername, monstervoorbewerking, blanco procedures en robuustheid zijn belangrijke aspecten om te onderzoeken. Uiteindelijk zijn metingen verricht aan drinkwater verschillende locaties in Nederland.