project

Validatie en standaardisatie van de BPP-test voor drinkwater

Nagroei van micro-organismen in het distributiesysteem is onwenselijk en daarom streven de Nederlandse waterbedrijven naar productie van drinkwater met een lage microbiologische groeipotentie. Voor bepaling van deze groeipotentie is binnen het collectieve onderzoek voor de Nederlandse waterbedrijven (BTO) de biomassaproductie-potentie (BPP)-test ontwikkeld, die een vollediger beeld van de groeipotentie van drinkwater geeft dan de traditionele AOC-methode. Als voorbereiding op grootschalige inzet hebben we in dit project de BPP-test verder gevalideerd en gestandaardiseerd.

Incubatie van de BPP-kolven bij 25°C in de broedstoof. Bron: managementsamenvatting

Incubatie van de BPP-kolven bij 25°C in de broedstoof. Bron: managementsamenvatting

Validatie en standaardisatie

We hebben de groeiopbrengst van de BPP-test gevalideerd door bekende concentraties acetaat toe te voegen aan verschillende watertypen en de maximale ATP-concentratie tijdens de eerste zeven dagen te bepalen (BP7) na incubatie bij 25⁰C. De BP7-resultaten zijn vervolgens gebruikt om de groeiopbrengst van micro-organismen op acetaat in de verschillende watertypen te bepalen en deze te vergelijken met eerder gemeten groeiopbrengsten. Daarnaast hebben we onderzocht in hoeverre het standaard toevoegen van een rivierwater ent en/of een actief koolfiltraat ent in de BPP-test nodig is.

BPP-test geschikt voor grootschalige inzet en implementatie

De validatieresultaten laten zien dat de groeiopbrengst van micro-organismen op aan drinkwater toegevoegd acetaat verschilt tussen watertypen. Hierdoor is het betrouwbaarder om de BPP-resultaten direct te rapporteren en ze niet eerst om te rekenen naar een AOC-concentratie.

Aanvullend standaardisatieonderzoek heeft laten zien dat standaard geen ent hoeft te worden toegevoegd aan de BPP-test. Wanneer (drink)water wordt onderzocht direct na een behandelingsstap waarbij micro-organismen worden afgedood of verwijderd (bv. ozon, UV, UV/H2O2, membraanfiltratie) is het wel nodig om een ent uit dezelfde zuivering toe te voegen.

Met deze aanvullende validatie en standaardisatie is de BPP-test geschikt om grootschalig in te zetten en te implementeren bij de drinkwaterlaboratoria, waarbij de ATP-concentratie wordt bepaald volgens NEN-EN 16421:2014.