Nieuws

Praktijkcode Drinkwater Afsluiterbeheer verschenen

Onlangs verscheen de nieuwe Praktijkcode Drinkwater Afsluiterbeheer (PCD 15), die is opgesteld als kennisbasis voor afsluiterbeheer door drinkwaterbedrijven. Doel van deze praktijkcode is om op zowel tactisch als operationeel niveau afsluiters in het leidingnet op een effectieve manier te kunnen beheren. Onderliggende kennis en best practices voor de richtlijn zijn uitkomsten van het Bedrijfstakonderzoek (BTO) van de waterbedrijven en KWR. De informatie is verzameld tijdens het project Beheer van afsluiters, dat binnen het BTO-thema Assetmanagement is uitgevoerd.

In het algemeen zijn de Praktijkcodes Drinkwater erop gericht resultaten van onderzoek te vertalen naar de drinkwaterpraktijk. Voor assetmanagers, technisch- en dataspecialisten, maar ook voor leidinggevenden van monteurs, is de PCD 15 bedoeld om op tactisch en operationeel niveau een goed beheer te kunnen voeren over de ca. 650.000 afsluiters in het Nederlandse leidingnet. In deze PCD zijn de belangrijkste eigenschappen en faalmechanismen van afsluiters beschreven. Dit is vertaald in een op risico gebaseerde registratiemethodiek.

Afsluiters als onmisbare assetgroep

Bij een gemiddelde vervangingswaarde van € 1000 per afsluiter, is de totale vervangingswaarde van alle afsluiters in Nederland geschat op ca. 650 M€. Naast de vervangingswaarde die deze assetgroep vertegenwoordigt, spelen afsluiters een belangrijke rol bij het beheer van het leidingnet en zijn ze onmisbaar voor het uitvoeren van werkzaamheden, garanderen van de leveringsprestatie en het reduceren van risico’s.

Vertaling van ISO 55.000

Door de systematische opzet van de PCD die nauw aansluit bij besluitvorming van bedrijven, geeft deze praktijkcode duidelijk richting hoe afsluiters bijdragen aan beter assetmanagement en welke prioriteiten hierbij gesteld kunnen worden. De PCD helpt bedrijven bij de vertaling van de assetmanagementrichtlijn ISO 55.000 naar effectief afsluiterbeheer.

Thema Assetmanagement

Onderliggende kennis en best practices voor deze richtlijn in de praktijk zijn verzameld tijdens het BTO-project Beheer van afsluiters, dat in 2016 en 2017 binnen het thema Assetmanagement is uitgevoerd.

Het afsluiterbeheer bij drinkwaterbedrijven laat de laatste jaren een flinke ontwikkeling zien. In 2021 is binnen de praktijkrichtlijnen een project gestart om in nauwe samenwerking met experts van drinkwaterbedrijven te komen tot een continue actualisatie van de PCD 15 en van de PCD 9 die gaat over het beheer van brandkranen.

delen