project

De bron van verontreinigingen bepalen met hydraulische softwarepakketten

Bij een incident waarbij drinkwater besmet raakt, is het van groot belang om zo snel mogelijk de besmettingsbron te kunnen lokaliseren. Deze mogelijkheid was echter niet beschikbaar in de hydraulische softwarepakketten die waterbedrijven gebruiken. Binnen het collectieve onderzoek voor waterbedrijven (BTO) heeft KWR voor PWN en Brabant Water uitgezocht hoe deze software geschikt kan worden gemaakt om besmettingsbronnen vast te stellen.

Backtracingtechnieken

Wanneer een of meerdere sensoren in het drinkwaternetwerk een verontreiniging detecteren, is het belangrijk zo snel mogelijk te kunnen vaststellen waar de bron van die verontreiniging zich bevindt. KWR heeft hiervoor een zogenaamde ‘backtracingtechniek’ ontwikkeld, gebruikmakend van modellen voor stoftransport. Door vast te stellen welke route het water dat een bepaalde sensor passeert heeft afgelegd, en die gegevens voor meerdere sensoren te combineren, is het mogelijk te bepalen waar in het netwerk de besmettingsbron zich bevindt.

Toepassing in de praktijk

Om de backtracingtechniek in de praktijk toepasbaar te maken, is het nodig deze te implementeren in de hydraulische softwarepakketten die waterbedrijven gebruiken. Nederlandse waterbedrijven maken veel gebruik van de softwarepakketten Synergi en Infoworks. Op basis van de handleidingen en in overleg met de hydraulische experts van PWN en Brabant Water is geïnventariseerd hoe de backtracingtechniek in deze pakketten kan worden geïmplementeerd. Dit is niet alleen van belang bij het vaststellen van besmettingen, maar geeft ook informatie over de plekken waar sensoren het beste kunnen worden geplaatst, zodat ze zoveel mogelijk informatie kunnen opleveren. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in vakblad H2O.

Bron van verontreiniging

Grafische weergave van het resultaat van een backtrace in Synergi 4.8.0. De verschillende kleuren van de leidingen geven de relatieve bijdrage van elk pad aan. In dit voorbeeld levert de leiding in het rood de grootste bijdrage aan het water dat langs het start knooppunt (sensor) stroomt.