Nieuws

Drinkwatersector kijkt naar mogelijke risico’s antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie vormt een risico voor de volksgezondheid. Resistente bacteriën en de genen voor antibioticaresistentie worden ook aangetroffen in oppervlaktewater en grondwater. KWR onderzoekt met de drinkwatersector of dat een probleem kan vormen voor de drinkwatervoorziening.

Antibioticaresistentie

Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica vormen een steeds groter probleem voor de gezondheidszorg. Regelmatig komt in het nieuws dat ziekenhuizen tijdelijk afdelingen moeten sluiten vanwege een besmetting met een resistente bacterie. Door toenemende antibioticaresistentie hebben artsen steeds minder middelen ter beschikking waarmee ze patiënten effectief kunnen helpen bij een bacteriële infectie. Antibiotica, antibioticaresistente bacteriën en de genen voor antibioticaresistentie worden tegenwoordig op veel plekken in het milieu aangetroffen. Het milieu is dan ook een van de speerpunten van het Action Plan on Antimicrobial Resistance van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO  en van de EU.

Drinkwater

Ook KWR doet onderzoek naar antibioticaresistentie, zowel binnen het Europese project ANSWER, de Europeses samenwerking Resisteaume als binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven, want   antibioticaresistente bacteriën en de genen voor antibioticaresistentie worden bijvoorbeeld ook aangetroffen in het water dat wordt gebruikt om drinkwater te produceren. De watersector brengt nu in kaart of de aanwezigheid van antibioticaresistente bacteriën of van genen voor resistentie in de bronnen voor drinkwater een probleem kan vormen voor de drinkwatervoorziening. Op 17 november kwamen de waterbedrijven en onderzoekers van binnen en buiten KWR bij elkaar om de stand van de kennis rond antibioticaresistentie door te spreken. Gezamenlijk formuleerden ze ook de vragen waarop de drinkwaterbedrijven nog antwoord willen hebben, zodat duidelijk is waar ook zij mogelijk een rol kunnen spelen bij de aanpak van antibioticaresistentie.

Risico’s onderzoeken

Een van die vragen is bijvoorbeeld of de aanwezigheid van antibioticaresistente bacteriën en genen voor antibioticaresistentie in de bronnen voor drinkwater ook betekent dat ze kunnen voorkomen in het drinkwater zelf. En áls dat zo is, vormt dat dan een probleem? Is er een toegenomen risico voor de consument? En hoe groot is dat eventuele risico door drinkwater dan in vergelijking met andere risico’s op blootstelling aan antibioticaresistente bacteriën, bijvoorbeeld door verre reizen, via voedsel en de leefomgeving of door contact met zieke mensen? Vermoedelijk is de rol van drinkwater bij de verspreiding van antibioticaresistentie gering, maar onderzoek is nodig om zeker te weten hoe het zit.

delen