project

Inventarisatie emissieroutes van drugsafval en de relevantie voor de drinkwatersector

Nederland kent een bloeiende illegale industrie voor de productie van synthetische drugs zoals amfetamine (speed), MDMA (XTC) en “designer drugs”. Bij deze productie komen allerlei afvalstoffen vrij die vaak worden gedumpt in de natuur, geloosd in oppervlaktewater, geloosd op het riool of vermengd met mest of met regulier (bedrijfs)afval.

Op deze wijze kunnen reagentia, afvalstoffen en andere resten van drugsproductie in het milieu terecht komen. In deze trendanalyse is bekeken welke informatie beschikbaar is en wat nodig is om de risico’s voor de watersector te duiden. Hierbij is een overzicht gemaakt van de meest geproduceerde drugs, een schatting van de hoeveelheid geproduceerd en een overzicht over de mogelijke emissieroutes van drugsafval. Ook zijn samenwerkingspartners genoemd om opsporingen van drugsafval en -laboratoria in kaart te brengen.