project

Nanotechnologie ontwikkelt membranen voor verwijdering pathogenen en microverontreinigingen

Expert(s):
dr.ir. Emile Cornelissen, ing. Danny Harmsen, Wolter Siegers, dr.ir. Bas Wols, ing. Erwin Beerendonk

 • Startdatum
  01 jan 2013
 • Einddatum
  31 dec 2015
 • Opdrachtgever
  BTO Directeurenoverleg
 • samenwerkingspartner(s)
  Dit onderzoek wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met de drinkwaterbedrijven en de partners in “Nanopur”. Nanopur is een Europees 7de -kaderproject met de volgende buitenlandse partners: VITO (België), Universiteit van Cranfield (UK), GVS S.P.A (Italië), Universiteit Duisburg-Essen (Duitsland), Fraunhofer institute (Duitsland), Solvay SA (België), Consortio Venezia Ricerche (Italië), C.P. Control of Pollution Iberica (Spanje), Health Protection Agency (UK), Enbiocon (Turkije) en De Martini (Italië).

Toepassingen van nanotechnologie in de (drink)waterzuivering zullen mogelijk leiden tot revolutionaire nieuwe toepassingen (doorbraaktechnologie), energie- en chemicaliënbesparingen, minder reststromen en minder operationele problemen (bijvoorbeeld membraanvervuiling).

In dit project testen we de prestaties van nieuwe op nanotechnologie gebaseerde membranen. KWR zelf ontwikkelt geen membranen; er wordt gebruik gemaakt van nieuwe commerciële nanotechnologiemembranen en nanotechnologiemembranen die worden ontwikkeld door universiteiten en/of kennisinstituten (partners in het Nanopur-consortium). Het doel is om de technische en economische prestaties vast te stellen van nieuwe op nanotechnologie gebaseerde (micro- en ultrafiltratie)membranen voor verwijdering van pathogenen en organische microverontreinigingen in de drinkwaterzuivering. Hierbij hanteren we een go/no go- beslissingsmoment voor elke te onderzoeken nanotechnologiemembraan op basis van basisprestatiegegevens.

Schematische weergave van een RO-membraan met een nano-composiet-actieve laag. Bron: LG Chem’s NanoH2O™. Bron: LG Chem.

Prestatietesten op laboratoriumschaal

Prestatietesten zijn uitgevoerd door KWR (en andere partners) op laboratoriumschaal. Voor succesvolle producten extrapoleren we de testen naar full-scale-omstandigheden met opschalingmodellen om de haalbaarheid van de nieuwe nanotechnologiemembranen te toetsen. In een later stadium van het Nanopur-project testen we membranen mogelijk op pilotschaal bij eindgebruikers.

Prestaties van nieuwe nanotechnologiemembranen

De opbrengsten van het project zijn:

 • Evaluatie van de prestaties van nieuwe nanotechnologiemembranen voor de verwijdering van pathogenen en organische microverontreinigingen in de drinkwaterzuivering.
 • Opschaling van laboratoriumresultaten naar full-scale met een bestaand model voor succesvolle producten.
 • Evaluatie van kosten en economische haalbaarheid van de succesvol geteste membranen (inclusief go/no go-beslismoment voor de geteste membranen).
 • Een rapport of publicatie over de prestaties van de nieuwe nanotechnologiemembranen.