project

Nanotechnologie ontwikkelt membranen voor verwijdering pathogenen en microverontreinigingen

Toepassingen van nanotechnologie in de (drink)waterzuivering zullen mogelijk leiden tot revolutionaire nieuwe toepassingen (doorbraaktechnologie), energie- en chemicaliënbesparingen, minder reststromen en minder operationele problemen (bijvoorbeeld membraanvervuiling).

In dit project testen we de prestaties van nieuwe op nanotechnologie gebaseerde membranen. KWR zelf ontwikkelt geen membranen; er wordt gebruik gemaakt van nieuwe commerciële nanotechnologiemembranen en nanotechnologiemembranen die worden ontwikkeld door universiteiten en/of kennisinstituten (partners in het Nanopur-consortium). Het doel is om de technische en economische prestaties vast te stellen van nieuwe op nanotechnologie gebaseerde (micro- en ultrafiltratie)membranen voor verwijdering van pathogenen en organische microverontreinigingen in de drinkwaterzuivering. Hierbij hanteren we een go/no go- beslissingsmoment voor elke te onderzoeken nanotechnologiemembraan op basis van basisprestatiegegevens.

Schematische weergave van een RO-membraan met een nano-composiet-actieve laag. Bron: LG Chem’s NanoH2O™. Bron: LG Chem.

Prestatietesten op laboratoriumschaal

Prestatietesten zijn uitgevoerd door KWR (en andere partners) op laboratoriumschaal. Voor succesvolle producten extrapoleren we de testen naar full-scale-omstandigheden met opschalingmodellen om de haalbaarheid van de nieuwe nanotechnologiemembranen te toetsen. In een later stadium van het Nanopur-project testen we membranen mogelijk op pilotschaal bij eindgebruikers.

Prestaties van nieuwe nanotechnologiemembranen

De opbrengsten van het project zijn:

  • Evaluatie van de prestaties van nieuwe nanotechnologiemembranen voor de verwijdering van pathogenen en organische microverontreinigingen in de drinkwaterzuivering.
  • Opschaling van laboratoriumresultaten naar full-scale met een bestaand model voor succesvolle producten.
  • Evaluatie van kosten en economische haalbaarheid van de succesvol geteste membranen (inclusief go/no go-beslismoment voor de geteste membranen).
  • Een rapport of publicatie over de prestaties van de nieuwe nanotechnologiemembranen.