Samenwerkingen

 • Allied Waters
  Netwerk

  Allied Waters

  Allied Waters is een internationale publiek-private samenwerking gericht op het commercialiseren van game changing innovaties in de waterketen,…

 • Aqua Research Collaboration
  Netwerk

  Aqua Research Collaboration

  ARC is  een Europees samenwerkingsverband van publieke kennispartijen dat verschillende spelers in de watersector duurzaam bij elkaar brengt.…

 • Bedrijfstakonderzoek voor waterbedrijven (BTO)
  Onderzoeksprogramma

  Bedrijfstakonderzoek voor waterbedrijven (BTO)

  Waterbedrijven hebben de uitdaging om te zorgen voor voldoende, veilig én gezond drinkwater. Bedrijfsvoering in het waterbedrijf moet…

 • Collectief onderzoek duinwaterbedrijven
  Onderzoeksprogramma

  Collectief onderzoek duinwaterbedrijven

  Het DPWE-programma is het collectieve onderzoeksprogramma van de vier duinwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet en Evides. KWR coördineert het programma en voert samen met Het Waterlaboratorium (HWL) het onderzoek uit. Het onderzoek spitst zich toe op bronnen, waterkwaliteit, zuivering...

 • Collectief onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE)
  Onderzoeksprogramma

  Collectief onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE)

  Waterbedrijven en waterbeheerders spelen een belangrijke rol in de overgang naar een circulaire economie, waarbij geen afval bestaat…

 • EIP Water
  Netwerk

  EIP Water

  EIP Water is een Europees partnerschap met als doel om innovaties te versnellen die wereldwijde maatschappelijke uitdagingen voor…

 • EU Environmental Technology Verification (ETV)
  Services

  EU Environmental Technology Verification (ETV)

  KWR is beschikbaar als Test Body binnen het programma voor Environmental Technology Verification (ETV) dat de Europese Commissie…

 • Europees onderzoek
  Onderzoeksprogramma

  Europees onderzoek

  Met deelname aan Horizon 2020 en andere Europese onderzoeksprojecten onderstreept KWR het belang dat wij als toegepast onderzoeksinstituut hechten aan de wisselwerking tussen de publieke en private sector in internationaal verband. Samen met vooraanstaande Europese kennisinstituten, waterbedrijven, industrie...

 • Global Water Research Coalition
  Netwerk

  Global Water Research Coalition

  GWRC is een internationaal netwerk voor onderzoek en kennisuitwisseling. KWR is een van de 14 samenwerkende organisaties die…

 • TKI Watertechnologie
  Onderzoeksprogramma

  TKI Watertechnologie

  TKI Watertechnologie kent innovatiethema’s op het gebied van resource efficiency, smart water systems en sustainable cities. KWR zorgt…

 • Universiteiten
  Netwerk

  Universiteiten

  Door samenwerking met universiteiten loopt KWR voorop in wetenschappelijke ontwikkelingen en toepassingen ervan in de (drink)waterpraktijk. Onze investeringen…

 • Water Europe
  Netwerk

  Water Europe

  Water Europe is een Europees technologieplatform met als doel de fragmentatie van de Europese watersector op te heffen. Met een gemeenschappelijke strategie wordt voor de Europese watersector een positie als wereldmarktleider in innovatie en technologie gecreëerd. KWR is...

 • Watershare
  Netwerk

  Watershare

  Watershare is een internationaal netwerk van kennisinstellingen en waterbedrijven die zich inzetten voor rechtvaardige wateroplossingen voor iedereen. Door…

 • World Health Organization
  Netwerk

  World Health Organization

  KWR is sinds 2013 een Collaborating Centre (CC) on Water Quality and Health van de World Health Organization…