Samenwerkingen

 • Allied Waters
  Netwerk

  Allied Waters

  Allied Waters is een internationale publiek-private samenwerking gericht op het commercialiseren van game changing innovaties in de waterketen,…

 • Aqua Research Collaboration
  Netwerk

  Aqua Research Collaboration

  ARC is  een Europees samenwerkingsverband van publieke kennispartijen dat verschillende spelers in de watersector duurzaam bij elkaar brengt.…

 • Bedrijfstakonderzoek voor waterbedrijven (BTO)
  Onderzoeksprogramma

  Bedrijfstakonderzoek voor waterbedrijven (BTO)

  Waterbedrijven hebben de uitdaging om te zorgen voor voldoende, veilig én gezond drinkwater. Bedrijfsvoering in het waterbedrijf moet…

 • Collectief onderzoek duinwaterbedrijven
  Onderzoeksprogramma

  Collectief onderzoek duinwaterbedrijven

  Het DPWE-programma is het collectieve onderzoeksprogramma van de vier duinwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet en Evides. KWR coördineert het programma en voert samen met Het Waterlaboratorium (HWL) het onderzoek uit. Het onderzoek spitst zich toe op bronnen, waterkwaliteit, zuivering...

 • Collectief onderzoek Water in de Circulaire Economie (WiCE)
  Onderzoeksprogramma

  Collectief onderzoek Water in de Circulaire Economie (WiCE)

  Circulaire Economie Onze samenleving en economie zijn afhankelijk van natuurlijk hulpbronnen, zoals grondstoffen, water en energie. Wereldwijd wordt…

 • EIP Water
  Netwerk

  EIP Water

  EIP Water is een Europees partnerschap met als doel om innovaties te versnellen die wereldwijde maatschappelijke uitdagingen voor…

 • Europees onderzoek
  Onderzoeksprogramma

  Europees onderzoek

  Horizon 2020 is een groot Europees onderzoeksprogramma met als doel het Europese concurrentievermogen te vergroten. In samenspraak tussen…

 • Global Water Research Coalition
  Netwerk

  Global Water Research Coalition

  GWRC is een internationaal netwerk voor onderzoek en kennisuitwisseling. KWR is een van de 13 toonaangevende onderzoeksinstituten die lid zijn van GWRC. Behalve een betrouwbare bron van hoogwaardige wetenschappelijke en technische kennis voor waterbeheerders en beleidsmakers draagt GWRC...

 • TKI Watertechnologie
  Onderzoeksprogramma

  TKI Watertechnologie

  TKI Watertechnologie kent innovatiethema’s op het gebied van resource efficiency, smart water systems en sustainable cities. KWR zorgt…

 • Universiteiten
  Netwerk

  Universiteiten

  Door samenwerking met universiteiten loopt KWR voorop in wetenschappelijke ontwikkelingen en toepassingen ervan in de (drink)waterpraktijk. Onze investeringen…

 • Water Europe
  Netwerk

  Water Europe

  Water Europe is een Europees technologieplatform met als doel de fragmentatie van de Europese watersector op te heffen.…

 • Watershare
  Netwerk

  Watershare

  Watershare is een internationaal netwerk dat kennis en kunde op verschillende thematische gebieden samenbrengt. In Watershare voeren kennisinstellingen en waterbedrijven uit de hele wereld gezamenlijk projecten uit en wisselen ze technologieën uit op het terrein van de publieke...

 • World Health Organization
  Netwerk

  World Health Organization

  KWR is een Collaborating Centre (CC) van de World Health Organization. Dat we een interessante partner zijn voor…