Expertise

Innovatie & Valorisatie

Wateronderzoek coördineren en waarde creëren uit kennis

KWR initieert en coördineert onderzoek en innovatie in de watersector. Dit doen we  in nationale en internationale netwerken en in projecten en programma’s met een groot aantal actoren. Om de valorisatie van dit onderzoek te verbeteren, onderzoeken we ook hoe je het beste kennis kunt overdragen en innovatie kunt stimuleren.

Onderzoeksprogrammering

Onze experts van Innovatie & Valorisatie (I&V) coördineren het collectieve onderzoeksprogramma BTO om de Nederlandse waterbedrijven, De Watergroep (BE) en de branchevereniging Vewin van hoogwaardige wetenschappelijke kennis te voorzien. We coördineren ook het collectieve onderzoek voor de duinwaterbedrijven (DPWE). En we voeren het secretariaat voor TKI Watertechnologie, dat publiek/private onderzoeks- en innovatieprojecten financiert.

In al deze onderzoeksprogramma’s dragen we bij aan kennisoverdracht en implementatie door onder meer conferenties en workshops te organiseren. Daarbij focussen we op cross-sectorale samenwerking om de belangrijke rol van water in de circulaire economie verder vorm te geven. Door onze actieve rol in strategische netwerken zoals de Global Water Research Coalition (GWRC) en Water Europe harmoniseren we onderzoek en beïnvloeden we de internationale onderzoekagenda van de Europese Commissie.

Onderzoekssamenwerking

We initiëren, ontwerpen en coördineren gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten, vaak met internationale partners. We hebben een leidende rol in verschillende Horizon Europe en Horizon 2020- projecten van de Europese Commissie.

Beproefde methodieken, technieken  en ervaringen delen we in Watershare, een internationaal samenwerkingsverband waarin experts van vooraanstaande kennisinstituten kennis en kunde delen en toepassen. Wij leveren de Watersharedirecteur en initiëren en ondersteunen Communities of Practices (CoP’s). In deze CoP’s ontwikkelen we samen met Watersharepartners referenties voor wereldwijde wateruitdagingen.

Onderzoek naar kennis en innovatie

Een responsieve benadering van onderzoeksprogrammering en strategische keuzes in samenwerking met externe partijen vereisen hoogwaardige inzichten in innovatiemodellen en –processen. Hoe kun je het beste kennis overdragen en innovatie stimuleren? We onderzoeken de dynamiek van kennis en innovatie in de watersector en daarbuiten, om voortdurend te werken aan verbetering van onze onderzoeksprogramma’s, verbindingen met andere onderzoeksprojecten en –programma’s, samenwerking met eindgebruikers, en kennisvalorisatie.

delen