Privacy

KWR zal zorgvuldig en veilig omgaan met door u verstrekte persoonsgegevens, conform de wettelijke eisen die hieraan door de Nederlandse wet worden gesteld. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verschaft. Uw gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij wettelijke of juridische eisen dit vergen, of tenzij u hierin bij aanlevering van uw gegevens hebt toegestemd.

Indien u uw door ons opgeslagen gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, of andere vragen heeft rond ons privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met info@kwrwater.nl.