project

Nagroei van bacteriën van de coligroep in zandfilters op pompstations Bergen en Mensink

De kwaliteit van drinkwater wordt gecontroleerd door onder andere de aanwezigheid van bacteriën van de coligroep te meten. Echter, wanneer deze bacteriën, die zelf ongevaarlijk zijn, groeien in het drinkwaterproductieproces vormen zij niet langer een indicatie van de kwaliteit. In dit project wordt onderzocht of deze bacteriën in de winter kunnen groeien in langzame zandfilters.

Bacteriën van de coligroep als indicator voor fecale besmetting

Bacteriën van de coligroep worden gebruikt als indicator voor fecale besmetting van drinkwater. Echter, deze bacteriegroep kan ook van natuurlijke herkomst zijn en aanwezigheid betekent niet altijd dat er sprake is van een fecale besmetting. Daarnaast kunnen bacteriën van de coligroep mogelijk groeien in zandfilters. In dat geval zijn bacteriën van de coligroep niet goed bruikbaar als indicator voor de microbiologische veiligheid van drinkwater. Daarom is het belangrijk om te achterhalen of en, zo ja, onder welke condities bacteriën van de coligroep in het filtermateriaal van de snelle zandfilters of in het aanvoerende water kunnen groeien.

Experimentele opzet groeiproef met bacteriën van de coligroep in water en filtermateriaal van pompstation Bergen.

Groei van bacteriën van de coligroep in snelle zandfilters

Uitkomsten van eerdere experimenten laten zien dat bacteriën van de coligroep bij verschillende temperaturen kunnen groeien in filtermateriaal van snelle zandfilters. Die experimenten zijn uitgevoerd in de nazomer. Aangezien de samenstelling van het influent water en de condities in het filter varieren tussen de winter en zomer is onbekend of en in welke mate bacteriën van de coligroep kunnen groeien in de winter.

Agarkweekplaat met daarop kolonies van bacteriën van de coligroep.

Doel van dit project is om te testen of verschillen in de samenstelling van het influent water van snelle zandfilters tussen de winter en zomer effect heeft op de groei van bacteriën van de coligroep. Hiervoor wordt water en filtermateriaal van snelle zandfilters bemonsterd in de winter waarna wordt gemeten of en in welke mate 5 stammen van de bacteriën van de coligroep kunnen groeien in dit materiaal. Met deze kennis kunnen maatregelen worden genomen om dit groeiproces in de praktijk tegen te gaan.