Nieuws

Gebruiksvriendelijk instrument voor evaluatie van watergebruik en –hergebruikscycli

KWR heeft Water Wise ontworpen, een concept om te voldoen aan de behoefte aan een eenvoudig te gebruiken, transparante en consistente tool om nieuwe water(her)gebruikscycli te beoordelen. De opzet voor de tool is ontworpen als onderdeel van het WiCE onderzoeksprogramma.

De tool Water Wise evalueert de microbiële en chemische waterkwaliteit, vergelijkt deze met relevante nationale en internationale richtlijnen en biedt gebruikers een basisrisicobeoordelingsproces. Het doel van Water Wise is om gebruikers te begeleiden bij het nemen van veiligere en slimmere beslissingen over hun watercycli, om oplossingen voor optimaal watergebruik en waterhergebruik te identificeren.

Richtlijnen waterkwaliteit

De gebruikers van de tool selecteren hun keuze van bronwater, zuiveringsprocessen en eindgebruik. De tool beschikt over een database over de microbiële en chemische waterkwaliteit van deze bronnen. De tool evalueert vervolgens de verwijderingsefficiëntie voor de microbiële en chemische parameters voor de geselecteerde behandelingsprocessen en presenteert de geschatte waterkwaliteit na de behandeling. Deze waterkwaliteit wordt vergeleken met de relevante nationale en internationale richtlijnen, om te bepalen of het water waarschijnlijk voldoet aan de normen voor het beoogde gebruik. Vervolgens worden de gebruikers begeleid bij het maken van een basisrisicobeoordeling van het gespecificeerde watersysteem, als een manier om de gebruikers kennis te laten maken met de concepten van Waterveiligheid. Ten slotte kunnen gebruikers de resultaten van de beoordeling exporteren, teruggaan en het gekozen systeem aanpassen of verschillende systemen vergelijken om inzicht te krijgen in hoe verschillende bronnen, zuiveringsprocessen en eindgebruiken bijdragen aan de veiligheid van de waterkringloop.

Nieuwe waterketens

Dit onderzoek is een eerste stap naar een instrument om de risico’s die inherent zijn aan nieuwe waterketens kwantitatief te evalueren. En beter te begrijpen hoe eindgebruikers deze risico’s vooraf kunnen beperken. Om de tool te vervolledigen, is meer onderzoek en deskundig advies over nieuwe watercyclusrisico’s nodig.

KWR heeft de tool ontwikkeld als onderdeel van het onderzoeksprogramma WiCE (Water in de Circulaire Economie), Nieuwe Waterketens.

delen